Toekomstvisie

VISIE 50 PLUS (2013-2019): HET EREN VAN ONS WOORD

*Een visie van een toekomst die met Zevenmijlslaarzen voortschrijdt.
Verkeersschool Koos van der Bilt: De beste weg naar een geslaagd resultaat al meer dan 53 jaar (vanaf 1965)!*

Van alle bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in verkeersopleidingen is Verkeersschool Koos van der Bilt voortdurend het meest vooruitstrevend. De organisatie kenmerkt zich door passie, kwaliteit, betrouwbaarheid, innovaties, maar bovenal integriteit. Ook na tegenslagen heeft Verkeersschool Koos van der Bilt reeds bewezen altijd haar woord te blijven eren! Ons woord eren staat dan ook bovenaan. Het eren van ons woord is een onaantastbaar beleidsdoel van Verkeersschool Koos van der Bilt!

Wanneer we nu terugblikken op de weg die we hebben afgelegd, groeide het verlangen om een nieuwe start te maken. Vanuit dit verlangen ontstond een nieuwe bedrijfsvisie, “VISIE 50 PLUS (2013-2019)”, waarin idealen uiteen worden gezet die we nastreven terwijl wij in 2018 ons 53-jarig bestaan vieren: 20 september 1965

In een omgeving van “deskundig onderwijs” op het gebied van met name verkeer en logistiek, waar mensen op allerlei manieren gebruik kunnen maken van onze ervaring, blijven wij diensten creëren waarbij de nadruk wordt gelegd op “adequaatheid” en “betrouwbaarheid” om zo een ieder nieuwe gevoelens van enthousiasme en tevredenheid te kunnen bieden.

*Doel: ‘We blijven door VISIE 50 PLUS (2013-2019) het meest ervaren opleidingsinstituut van Regio Rotterdam met een uitbreiding door Nederland, op het gebied van chauffeursopleidingen, transport- en logistieke opleidingen, rij-instructeursopleidingen, ondernemerschapsopleidingen en de CODE 95”

Beleidsdoel 2018: KOOS DENKT MEE!

Het “bedrijf van integriteit” in deze toekomst streeft niet alleen winst na, maar komt ook haar ondernemersverplichtingen volledig na, is totaal vertrouwd geworden door niet alleen een ieder, maar door de gehele maatschappij, en wordt als een onmisbare onderneming beschouwd.

Daarom is één van onze verantwoordelijkheden het uitdragen naar de maatschappij van een duidelijke boodschap over het pad dat we voor onszelf moeten afleggen.

Het Team van Verkeersschool Koos van der Bilt beschouwt haar nieuwe bedrijfsvisie “VISIE 50 PLUS (2013-2019)” als een belofte aan de maatschappij en is blijvend bezig het volledige personeel van de bedrijfsgroep op weg te leiden naar en zich toe te wijden op VISIE 50 PLUS (2013-2019).

Onze visie is niet alleen onderscheidend door het uit te spreken, maar door onze beschikbare mogelijkheden deze te realiseren en het voorop stellen van ons woord!

In verband met het 53-jarig bestaan van Verkeersschool Koos van der Bilt (sinds 1965) zijn er actietarieven van toepassing. Zo kunnen de theoriedagen van veel cursussen onbeperkt gevolgd worden tot een geslaagd resultaat. Het behalen van het theorie examen wordt hierdoor goedkoop, wij noemen dit met trots de “Koos denkt mee” actie / korting. De slagingskans wordt bovendien door herhaling groter met als gevolg een hoge slagingspercentage. Een pakket met slagingsgarantie kan in overleg worden afgenomen.

Voor het opleidingsgebouw is een groot parkeerterrein aanwezig, waar er gratis geparkeerd kan worden.
Gedurende de dag kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt van onze koffieautomaat.

Let op: Al onze rijinstructeurs zijn volledig nageschoold volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. De theoriedocenten hebben minimaal 15 jaar ervaring en zijn in het bezit van meerdere categorieën instructiebevoegdheden, hetgeen een meerwaarde is tijdens de opleiding voor het verkrijgen van beter inzicht in de hedendaagse dynamische verkeerssituaties.

Ik Koos van der Bilt. U ook?

Het Team van Verkeersschool Koos van der Bilt

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstand contactformulier of via telefoonnummer: 010-23 83 444. Wilt u liever een persoonlijk gesprek kom dan lang op ons hoofdkantoor op de Vlaardingweg 11 te Rotterdam (gratis parkeren).

Contact