WRM Bijscholing THEORIE € 49,- per dagdeel (incl. kosten ibki en BTW VRIJ mogelijk)

Nu voor € 59,29

€ 49,- exclusief btw.

ROOSTER: ONDERAAN DEZE PAGINA

Informatie over Theoretische bijscholing WRM

Wat is voor elke instructeur verplicht?

Als u al rijinstructeur bent, is uw WRM-certificaat vijf jaar geldig. Om uw certificaat geldig te houden, moet u bijscholing volgen.
De bijscholingsverplichting voor vijf jaar is: 6 dagdelen theorie en 2 x praktijkbegeleidings-examen.

Informatie over Theoretische bijscholing WRM

In elke vijf jaar geldigheid van uw certificaat moet u zes dagdelen theoriebijscholing volgen (1 dagdeel = 3 klokuren). U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u dit op tijd doet; uw certificaat moet dan nog geldig zijn! Theoretische (en praktische) bijscholing die u volgt na uw verloopdatum, telt niet meer mee. Te weinig gevolgde bijscholing betekent dat uw certificaat niet meer geldig is na de verloopdatum. Voor een geldig certificaat moet u dan het herintrederstraject volgen. U mag zelf kiezen wanneer u de cursussen binnen de vijf jaar geldigheid volgt. De cursussen hebben geen toets of examen van IBKI, u moet alleen aanwezig zijn.

Uit wat voor cursussen kunt u kiezen?

U mag zelf kiezen welke cursussen u volgt. Als u een cursus voor een aanvullende certificaatcategorie (C bijvoorbeeld) volgt, moet u daar wel een geldig certificaat van bezitten.
Elke bijscholingscursus die een rijinstructeur volgt moet uniek zijn qua inhoud en leerdoelen. U mag dus niet dezelfde cursus twee of meer keer volgen in de vijf jaar geldigheid-periode van uw certificaat (dit staat in het Besluit WRM, art. 9).

Wat moet u naar de bijscholingscursus meenemen?

Alleen een geldig rijbewijs en uw geldige WRM-Bevoegdheidspas. De docent van de cursus zal uw identiteitsgegevens controleren. U moet zelf tweemaal uw handtekening zetten als
bewijs van aanwezigheid gedurende de hele cursus. Het is mogelijk dat dit door IBKI in een steekproefcontrole gecontroleerd wordt.

Waar worden de cursussen gegeven?

Bij ons op locatie of indien u zich aanmeld met meer dan 5 personen komen wij bij op locatie.

Welke regels gelden als u RIS-instructeur of KGI-instructeur bent?

Het CBR heeft een aantal theoriecursussen ontwikkeld die mee kunnen tellen voor WRM én voor de verplichte bijscholing als RIS-instructeur. De KNMV geeft een aantal gecertificeerde theoriecursussen die mee kunnen tellen voor WRM-certificering én voor de KGI-bijscholing (KGI-applicatie).

Hoe wordt er bij IBKI geregistreerd?

Uw docent geeft uw deelname door. IBKI registreert daarna de door u gevolgde cursussen. Cursussen kunnen voor 1, 2, 3 of maximaal 4 dagdelen tellen. Deze omvang is vastgelegd. Ook als een cursus langer duurt, is vier dagdelen het maximum dat geregistreerd wordt.

Alleen een volledig gevolgde cursus telt mee

IBKI registreert gevolgde theoretische bijscholing pas als alle dagdelen daarvan volledig zijn gevolgd. Het laatste dagdeel is maatgevend of iemand wel of geen bijscholing heeft gevolgd.

Gevolgde cursussen tellen alleen mee voor de huidige certificaatsperiode

Het is niet mogelijk gevolgde dagdelen van volledig gevolgde of deels gevolgde cursussen ‘door te schuiven’ naar de volgende certificaatsperiode van vijf jaar. Bijscholing die gevolgd is
in de huidige geldigheidsperiode van vijf jaar is alleen geldig voor díe geldigheidsperiode.

N.B. Het kan gebeuren dat u vlak voor de verloopdatum van uw certificaat nog een bijscholingscursus volgt. Het is dan mogelijk dat u nog geen nieuwe pas hebt op uw verloopdatum, omdat IBKI eerst de presentielijsten moet ontvangen en daarna nog enige tijd nodig heeft voor registratie en het aanmaken van de pas. Houd hier dus rekening mee!

Wat gebeurt er als u niet alle verplichte theoretische bijscholing hebt gevolgd?

Als u geen of niet volledig bent bijgeschoold, verliest u uw bevoegdheid om rijles te geven na de verloopdatum. De Bevoegdheidspas wordt dan ongeldig verklaard. U moet dan het herintrederstraject met voldoende resultaat afsluiten om weer gecertificeerd te zijn. Uw Bevoegdheidspas moet u in dit geval bij IBKI inleveren.

Beschikbare cursussen

WRM Bijscholing Theorie (4 dagdelen) - DAG 1
do 4 okt
Leerlingherkennen en -begeleiding - DAG 1 (2 dagdelen)
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Donderdag 4 oktoberLeerlingherkennen en -begeleiding09:00 - 15:30Rotterdam, Vlaardingweg 11 (gratis parkeren, inclusief lunch en onbeperkt koffie en thee)
WRM Bijscholing Theorie (4 dagdelen) - DAG 2
vr 5 okt
Leerlingherkennen en -begeleiding - DAG 2 (2 dagdelen)
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Vrijdag 5 oktoberLeerlingherkennen en -begeleiding - DAG 209:00 - 15:30Rotterdam
WRM Bijscholing Theorie (2 dagdelen incl. kosten ibki en BTW VRIJ mogelijk)
za 6 okt
Verkeerskunde: Taal en tekens van de weg
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Zaterdag 6 oktoberVerkeerskunde: Taal en tekens van de weg 09:00 - 15:30Rotterdam, Vlaardingweg 11 (gratis parkeren, inclusief lunch en onbeperkt koffie en thee)
WRM Bijscholing Theorie (2 dagdelen)
za 13 okt
Coaching en Feedback geven
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Zaterdag 13 oktoberCoaching en Feedback geven09:00 - 15:30Rotterdam Vlaardingweg 11 (BTW Vrij mogelijk)
WRM Bijscholing Theorie (2 dagdelen)
ma 15 okt
Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Maandag 15 oktoberAlcohol, drug en medicijnen in het verkeer09:00 - 15:30Rotterdam
WRM Bijscholing Theorie (2 dagdelen)
do 15 nov
Coaching en feedback geven
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Donderdag 15 novemberCoaching en feedback geven09:00 - 15:30Rotterdam, Vlaardingweg 11 (gratis parkeren, inclusief lunch en onbeperkt koffie en thee)
WRM Bijscholing Theorie (2 dagdelen)
vr 16 nov
Het lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2toDrive
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Vrijdag 16 novemberHet lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2toDrive09:00 - 15:30Rotterdam, Vlaardingweg 11 (gratis parkeren, inclusief lunch en onbeperkt koffie en thee)
WRM Bijscholing Theorie (2 dagdelen)
za 17 nov
Leerlingvolgsysteem in de praktijk
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Zaterdag 17 novemberLeerlingvolgsysteem in de praktijk09:00 - 15:30Rotterdam, Vlaardingweg 11 (gratis parkeren, inclusief lunch en onbeperkt koffie en thee)
WRM Bijscholing Theorie (4 dagdelen) - DAG 1
do 22 nov
Theorieles geven - DAG 1 (2 dagdelen)
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Donderdag 22 novemberTheorielesgeven DAG 1 (2 dagdelen)09:00 - 15:30Rotterdam, Vlaardingweg 11 (gratis parkeren, inclusief lunch en onbeperkt koffie en thee)
WRM Bijscholing Theorie (4 dagdelen) - DAG 2
vr 23 nov
Theorieles geven - DAG 2 (2 dagdelen)
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Vrijdag 23 novemberTheorieles geven -DAG 209:00 - 15:30Rotterdam, Vlaardingweg 11 (gratis parkeren, inclusief lunch en onbeperkt koffie en thee)
WRM Bijscholing Theorie (2 dagdelen)
do 13 dec
Verkeerskunde: Taal en tekens van de weg
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Donderdag 13 decemberVerkeerskunde: Taal en tekens van de weg09:00 - 15:30Rotterdam, Vlaardingweg 11 (gratis parkeren, inclusief lunch en onbeperkt koffie en thee)
WRM Bijscholing Theorie (2 dagdelen)
vr 14 dec
Coaching en feedback geven
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Vrijdag 14 decemberCoaching en feedback geven09:00 - 15:30Rotterdam, Vlaardingweg 11 (gratis parkeren, inclusief lunch en onbeperkt koffie en thee)
WRM Bijscholing Theorie (2 dagdelen)
za 15 dec
Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Zaterdag 15 decemberVerkeerskunde: Taal en tekens van de weg09:00 - 15:30Rotterdam, Vlaardingweg 11 (gratis parkeren, inclusief lunch en onbeperkt koffie en thee)

Informatieaanvraag/inschrijven WRM Bijscholing THEORIE € 49,- per dagdeel (incl. kosten ibki en BTW VRIJ mogelijk)

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

Cursusgegevens