Praktijkdag Het Nieuwe Rijden (HNR) W01-1 (7 uur verplichte nascholing praktijk chauffeur Code 95) Rotterdam

Nu voor € 295,-

€ 356,95 inclusief btw.

Vooral chauffeurs hebben met een juiste, getrainde rijstijl invloed op het brandstofverbruik. De rijstijl van Het Nieuwe Rijden (HNR) combineert brandstofbesparing (10 tot 15%) en veiligheid op optimale wijze. Integratie van HNR in de bedrijfsvoering levert een structurele kostenbesparing op in combinatie met veilig en comfortabel rijden. Deze opleiding wordt uitgevoerd met het voertuig van de deelnemer/deelnemende bedrijf.

Voor wie?

Chauffeurs in het bezit van een geldig rijbewijs C met bij voorkeur minimaal 2 jaar werkervaring.

Inhoud

Theorie

• Doel van HNR
• Kenmerken van HNR;
- Wat bereik je ermee?
- Wat bespaar je?
- Hoe pas je het toe?
• Waarnemen en kijktechnieken

Leerdoel: Kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal verbruik.

Praktijk

• Inzicht in eigen rijstijl
• Nulmeting en 2e meting (Vergelijkingsrit)
• Toepassen HNR principes op de openbare weg

Leerdoel: Het brandstofverbruik kunnen optimaliseren.

Tevens wordt aandacht besteedt tijdens de cursus:

• Bij OV: instructie van aanrijden en halteren van toegankelijke haltes
• Bij OV: gebruik busbanen, busstroken, vluchtstroken
• In- en uitvoegen
• Communicatie
• Weerstand verkleinen bij chauffeurs

Examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen een getuigschrift van ons als bewijs van deelname. Ook krijgen ze het beoordelingsformulier waarop de prestaties van de praktijkritten staan vermeld. De beoordelingsformulieren worden eveneens teruggekoppeld naar het bedrijf in de vorm van een rapport. Op deze manier kan brandstofbesparing een vast onderdeel worden van de bedrijfsvoering met blijvende resultaten.

Kosten toelichting

Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds kunnen een stimulerings premie ontvangen op de cursusprijs. Wij verzorgen uw SOOB aanvraag bij het SOOBsubsidiepunt. Prijs is exclusief de nascholingskosten.

Extra informatie

Deelnemers leren rijtechnieken te gebruiken waarmee energiezuiniger en minder milieubelastend wordt gereden en waardoor de kostprijs per kilometer lager wordt. Daarnaast zijn ze in staat meer anticiperend te rijden.

Beschikbare cursussen

1 week 35 uur code 95
ma 1 jan
Elke week van maandag t/m zaterdag op aanvraag
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Maandag 1 januari00:00

Informatieaanvraag/inschrijven Praktijkdag Het Nieuwe Rijden (HNR) W01-1 (7 uur verplichte nascholing praktijk chauffeur Code 95) Rotterdam

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

Cursusgegevens