Veiligheidsadviseur Wegvervoer Hercertificering (tevens voor verplichte nascholing chauffeur Code 95-21 uur) Rotterdam)

Nu voor € 491,74

€ 595,- inclusief btw.

Deelnemers leren de actuele wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke goederen kennen en zijn in staat deze toe te passen. Ook leren ze de risico’s en verantwoordelijkheden te (her)kennen die het werken met gevaarlijke goederen met zich meebrengt en weten ze noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen.

Inhoud

Algemeen deel

 • Internationale context en nationale wetgeving
 • Straf- en civielrechtelijke aansprakelijkheid
 • Kwaliteit en rapportage
  Wegvervoer
 • Nationale wetgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen
 • Verplichtingen afzender, vervoerder, ontvanger
 • Aanvullende nationale voorschriften
 • Kenmerking, etikettering en classificatie
 • Verpakkingen, IBC’s, tanks en containers
  Deelnemers krijgen een bijgewerkt exemplaar van de wetteksten VLG/ADR bij de start van de opleiding.

Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Veiligheidsadviseur uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Voor wie

Middenkaderpersoneel, dat verantwoordelijk is voor het vervoer en de overslag van gevaarlijke goederen. Zoals planners, loodsbazen, warehouse-, kwaliteits- en veiligheidsmanagers. Er worden geen toelatingseisen gesteld, enige kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen is echter wel gewenst. Veiligheidsadviseur Wegvervoer Hercertificering is bedoeld voor gecertificeerde veiligheidsadviseurs die hun certificaat moeten verlengen.

Nascholing

De opleiding Veiligheidsadviseur Wegvervoer Hercertificering telt mee voor de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs en vertegenwoordigt een waarde van 21 theorie-uren.

Duur

6 dagdelen

Beschikbare cursussen

1 week 35 uur code 95
ma 1 jan
Elke week van maandag t/m zaterdag op aanvraag
InschrijvenDetails
DatumNaamTijdLocatie
Maandag 1 januari00:00

Informatieaanvraag/inschrijven Veiligheidsadviseur Wegvervoer Hercertificering (tevens voor verplichte nascholing chauffeur Code 95-21 uur) Rotterdam)

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

Cursusgegevens