Cursus V3D casestudy

Nu voor € 181,94

€ 220,15 inclusief btw.

Theoretische opleiding administratieve kennis in de vorm van een casestudy. V3D is uitsluitend voor de Vakbekwaamheid voor de autobus

Voor wie?

Een ieder die het autobusrijbewijs inclusief de vakbekwaamheid voor de autobus wil gaan behalen.

Inhoud

De cursus bestaat uit 2 dagdelen welke doorgaans aansluitend is op de cursus V2D. De inhoud van de lesstof is identiek aan die van V2D, alleen de diepgang in het examen is vele malen groter. Het examen is aansluitend.
In de cursus wordt gebruik gemaakt van exclusief voor Verkeersschool geschreven lesmateriaal. Dit lesmateriaal sluit naadloos aan op het examen. Het lesmateriaal wordt uitsluitend in combinatie met de cursus verstrekt.

De onderwerpen welke behandeld worden:

 • De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengen
 • De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij het gebruik van het motorvoertuig
 • De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig
 • De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen in de vervoerswetgeving
 • De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer
 • De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop personen en bijbehorende lading veilig vervoerd moet worden
 • De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij de beroepsuitoefening
 • De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop de beroepschauffeur kan bijdragen aan het goede imago van de door hem vertegenwoordigde branche
 • De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de markt van het personenvervoer

Studietijd en duur van de opleiding

 • 2 dagdelen les
 • 1 dagdeel examen
 • 3 uur studietijd per dagdeel thuis

Toelatingseisen/voorwaarden

U dient minimaal 20 jaar te zijn en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs

Opleidingsfrequentie

Afhankelijk van de lopende cursus start er uiterlijk na 3 of 6 weken een nieuwe cursus. Het gehele jaar zijn er avondcursussen. Bij voldoende vraag is er tevens een dagopleiding van een dagdeel.

Examen

Het examen wordt afgenomen door het CCV examenhuis wat een zelfstandige divisie is van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
Het examen bestaat uit 45 meerkeuzevragen. Bij een score van minimaal 36 goede antwoorden bent u geslaagd.

Extra informatie

Deze cursus is een onderdeel van de de Vakbekwaamheid (code 95)

In verband met het 50-jarig bestaan van Verkeersschool Koos van der Bilt (sinds 1965) kunnen de theoriedagen onbeperkt gevolgd worden tot een geslaagd resultaat.

Het behalen van het theorie examen wordt hierdoor goedkoop, wij noemen dit met trots de “Koos denkt mee” actie / korting. De slagingskans wordt bovendien door herhaling groter met als gevolg een hoge slagingspercentage. Een pakket met slagingsgarantie kan in overleg worden afgenomen.

Voor het opleidingsgebouw is een groot parkeerterrein aanwezig, waar er gratis geparkeerd kan worden.
Tijdens de middagpauze van iedere cursus wordt de deelnemer een lunch aangeboden. Gedurende de dag kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt van onze koffieautomaat.

Let op: Al onze rijinstructeurs zijn volledig nageschoold volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. De theoriedocenten hebben minimaal 25 jaar ervaring en zijn in het bezit van meerdere categorieën instructiebevoegdheden, hetgeen een meerwaarde is tijdens de opleiding voor het verkrijgen van beter inzicht in de hedendaagse dynamische verkeerssituaties.

Ik Koos van der Bilt. U ook?

Het Team van Verkeersschool Koos van der Bilt

Informatieaanvraag/inschrijven Cursus V3D casestudy

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

Cursusgegevens