Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer

Nu voor € 98,-

€ 118,58 inclusief btw.

WRM 43: “Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer”

De WRM Bijscholing beoogt dat de kennis en vaardigheden van u als rijinstructeur zo nodig worden opgefrist dan wel bijgewerkt of er worden u vaardigheden aangereikt om zelfstandig het belang in te zien van een goede kennis van de relevante inhoud van deze cursus, met als doel dat u uw taak als rijinstructeur zo goed mogelijk en naar behoren kunt blijven uitvoeren.

De specifieke doelstelling van deze WRM-bijscholing is dat u aan het einde van deze bijscholing tijdens de rijlessen de leerling bewust(er) kan maken van de invloed en de gevolgen van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer. Het is daarnaast de bedoeling dat u in uw taak als rijinstructeur competent kunt laten zien dat u didactisch bekwaam kunt handelen bij de toepassing van een leerlingvolgsysteem in de praktijk en hierbij naar behoren kunt functioneren. U dient in staat te zijn tijdens een praktijkles het bereikte niveau vast te stellen en te registreren op een instructievorderingenkaart en het didactisch belang hiervan te begrijpen.

Deze cursus wordt ondersteund door een PowerPointpresentatie en een cursusboek.
De cursus hoeft niet te worden afgerond met een door IBKI afgenomen toets. U kunt dus niet zakken of slagen. Wel gaan wij als uw gecertificeerde opleider na of u de behandelde leerstof heeft begrepen. Het is dus van belang dat u gemotiveerd en actief deelneemt aan deze cursus.

Informatieaanvraag/inschrijven Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

Cursusgegevens