Verkeerskunde: Taal en tekens van de weg

Nu voor € 98,-

€ 118,58 inclusief btw.

WRM 16 Verkeerskunde: taal en tekens van de weg

De WRM Bijscholing beoogt dat de kennis en vaardigheden u als rijinstructeur zo nodig worden bijgewerkt of er worden u vaardigheden aangereikt om zelfstandig het belang in te zien van een goede kennis van de relevante inhoud van deze cursus, met als doel dat u uw taak als rijinstructeur zo goed mogelijk en naar behoren kan blijven uitvoeren.

De specifieke doelstelling van deze WRM-bijscholing is dat u als rij-instructeur kunt beschrijven en verklaren wat het belang is van een goede kennis van de relevante inhoud van het begrip ‘verkeerskunde’: taal en tekens van de weg.

Verkeerskunde is een discipline die zich bezig houdt met verkeer, vervoer en mobiliteit.

Wegen zijn een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke ordening met als een essentiële functie hiervan: het verkeer. Verkeer is beheersbaar. Desalniettemin houden verkeerskundigen zich voortdurend bezig met het onderzoeken en oplossen van problemen op de voor u als rij-instructeur meest relevante terreinen zoals mobiliteit, verkeersveiligheid, verkeerstechniek, wegontwerp en weginrichting. Deze laatste twee hebben betrekking op de normen van een Nederlands overheidsinitiatief ‘Duurzaam veilig’.

Aan de hand van de ‘taal en tekens van de weg’ leert u als rij-instructeur uw omgeving bewust te
interpreteren en mogelijke gevaren van de diverse verkeersruimten in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen.

De kennis en het inzicht die u tijdens deze bijscholing opdoet moeten uiteindelijk tijdens de praktijk- en theorielessen worden overgedragen aan uw leerlingen

De theoretische bijscholing hoeft niet te worden afgerond met een door IBKI afgenomen toets. U kunt dus niet zakken of slagen. Wel gaan wij als uw gecertificeerde opleider na of u de behandelde leerstof heeft begrepen. Het is dus van belang dat u gemotiveerd en actief dient deel te nemen aan deze bijscholing.

Informatieaanvraag/inschrijven Verkeerskunde: Taal en tekens van de weg

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

Cursusgegevens