Disclaimer e-mailberichten

Bestemming en onrechtmatig gebruik

Dit e-mailbericht (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend, dit e-mailbericht per omgaande te retourneren en uit uw mailbox te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvulding, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie is, behoudens (schriftelijke) toestemming van Verkeersschool Koos van der Bilt niet toegestaan.

Zorgvuldigheid

Verkeersschool Koos van der Bilt neemt alle mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het verzenden van e-mailberichten over de digitale snelweg. Verkeersschool Koos van der Bilt sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in dit e-mailbericht niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt. Dat geldt ook indien schade ontstaat ten gevolge van dit e-mailbericht. Verkeersschool Koos van der Bilt garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Voorbehoud van rechten

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend jegens Verkeersschool Koos van der Bilt. Indien u een officiële beslissing wenst waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn, is een e-mailbericht onvoldoende. Wij verzoeken u vriendelijk daarvoor een op schrift gestelde en ondertekende beslissing te vragen.