Nascholing Praktijk

Voor subsidiemogelijkheden klik hier

Code 95, het chauffeursdiploma, het verlengen van het chauffeursdiploma, het verlengen van de Code 95, de nascholing Code 95

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig.

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid.

De Code 95 wordt ook wel het chauffeursdiploma, het verlengen van de chauffeursdiploma, de Code 95, het verlengen van de Code 95 of de nascholing Code 95 genoemd.

In Nederland moet eenieder die een bus of een vrachtauto van een in Nederland gevestigde werkgever of eigenaar bestuurt, naast het rijbewijs C of D vaak ook in het bezit te zijn van het chauffeursdiploma. De verplichting dat diploma of een gewaarmerkt afschrift te kunnen tonen, is geregeld in art. 2.7.2. van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer en heet officieel een door Onze Ministers erkend getuigschrift van vakbekwaamheid, waaruit blijkt dat de bestuurder met goed gevolg een opleiding voor bestuurder van een autobus, onderscheidenlijk van een vrachtauto, heeft gevolgd.

De bestuurder is verplicht dit diploma te hebben behaald als:

deze voor zijn beroep rijdt;
Voor de bestuurder van een vrachtwagen geldt de verplichting uitsluitend, als hij of zij rijdt met een motorrijtuig of combinatie waarvan de toegestane maximummassa meer dan 7500 kilogram bedraagt. Officieel heet dit diploma het CCV-B diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer.

Vrijgesteld zijn onder meer bestuurders:

die minder dan 12 uur per week beroepsvervoer verrichten;
die over een omwisselbaar buitenlands (groot) rijbewijs beschikken;
bestuurders met leerproblemen; en
bestuurders van voertuigen van bepaalde publieke diensten zoals rioleringsdiensten, de diensten van de water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, de gemeentereiniging, de vuilnisophaling, en de telefoon, de post, de radio-omroep, de televisie.

De Code 95, oftewel het chauffeursdiploma is een vakdiploma, en bedrijven (en ook particulieren) kunnen subsidies krijgen bij het volgen van de opleiding. Bovendien is de opleiding ook aftrekbaar bij de Belastingdienst, wat het volgen van de opleiding weer aantrekkelijk maakt voor particulieren die de opleiding geheel zelf moeten betalen.

Nascholing Vakbekwaamheid code 95

Om beroepschauffeur te blijven, moet u iedere vijf jaar minimaal 35 UUR nascholing volgen. Als u dit niet doet, mag u niet meer beroepsmatig rijden! Bent u zowel voor de vrachtauto als de bus vakbekwaam, dan hoeft slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur. (Bron: www.cbr.nl)

LET OP: om uw chauffeursbevoegdheid te behouden geldt het volgende:

VAN DE 35 UUR MOET U MINIMAAL 7 UUR PRAKTIJK VOLGEN! (U mag dus ook bijvoorbeeld 35 uur praktijk volgen.)

Wat is de Richtlijn vakbekwaamheid?

De Richtlijn vakbekwaamheid is een Europese richtlijn. In de Richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt vanaf 10 september 2008 voor buschauffeurs en vanaf 10 september 2009 voor vrachtautochauffeurs.

De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen:
• basiskwalificatie (behalen code 95) (is al beschreven in het behalen van het vrachtautorijbewijs met de code 95
• nascholing (behouden code 95)

Voor welke chauffeurs is de Richtlijn bedoeld?

De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs en beroepschauffeurs die in de EU werken. Onder deze regelgeving is een geldige code vakbekwaamheid (code 95) verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D noodzakelijk is. Deze code (95) wordt op het rijbewijs geplaatst.

Deadline vakbekwaamheid

Rijbewijs D voor 10 SEPTEMBER 2016
Rijbewijs C voor 10 SEPTEMBER 2016

Vrijstelling voor een kleine groep chauffeurs

Er zijn beroepsbestuurders die vrijgesteld zijn van het hebben van een geldige code vakbekwaamheid. Een overzicht van deze vrijstellingen kunt u vinden op de website van ILT.

voor subsidiemogelijkheden klik hier

Contact