Goederenvervoer

Vrachtautochauffeur worden

Wie met de vrachtauto(combinatie) wil gaan rijden zal in het bezit moeten zijn van een rijbewijs C en de code 95 achter deze categorie en als er sprake is van een combinatie ook de categorie E achter C. Voor informatie hierover kunt u lezen onder Rijbewijs halen - Vrachtauto.

Transportondernemer worden

Voordat u aan de slag kunt als transportondernemer, moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van deze eisen is de eis van vakbekwaamheid. Vakbekwaamheid kunt u aantonen met het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. U heeft dit getuigschrift nodig om een Eurovergunning aan te vragen bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Om in het bezit te komen van het getuigschrift moet u binnen een periode van vijf jaar, zes examens te behalen.

Een transportondernemer in opleiding moet slagen voor de volgende zes examens:

- Bedrijfsmanagement (4 dagdelen) Cursusprijs: € 300,- Examen: € 158,60 (SOOB subsidie: € 200,00)

- Calculatie (8 dagdelen) Cursusprijs: € 450,- Examen: € 126,35 (SOOB subsidie: € 200,00)

- Financieel Management (8 dagdelen) Cursusprijs: € 450,- Examen: € 126,35 (SOOB subsidie: € 200,00)

- Personeelsmanagement (4 dagdelen) Cursusprijs: € 300,- Examen: € 158,60 (SOOB subsidie: € 200,00)

- Internationaal goederen (4 dagdelen) Cursusprijs: € 300,- Examen: € 158,60 (SOOB subsidie: € 200,00)

- Wegvervoer goederen (8 dagdelen) Cursusprijs: € 450,- Examen: € 175,80 (SOOB subsidie: € 200,00)

*Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw

De docenten die de opleiding verzorgen en vormgeven zijn volledig nageschoold volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen en hebben minimaal 15 jaar ervaring met het geven van onderwijs, hetgeen een meerwaarde is tijdens de opleiding voor het verkrijgen van beter inzicht in de hedendaagse dynamische situaties die het ondernemerschap met zich meebrengt. De hoofddocent is jurist (meester in de rechten) en heeft de universitaire minor ‘Ondernemerschap, innovatie en de effectieve toepassing van het recht’ behaald aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Centraal staat in de opleiding hoe een onderneming winst kan maximaliseren en de contuiniteit van de onderneming kan waarborgen. Deelnemers leren naast het opdoen van het maken van juiste keuzes met betrekking tot de hoeveelheid inzet van mensen en productiemiddelen ook het inzicht hoe opbrengsten en kosten te verbeteren, met als gevolg in de toekomst tot een gezonde financiele huishouding te komen en winstmogelijkheden te analyseren.

Bent u al in het bezit van een getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Personenvervoer taxi of autobussen en u wilt uw bedrijf uitbreiden met Beroepsgoederenvervoer? Dan hoeft u alleen de examens Wegvervoer goederen Nationaal en Internationaal Goederen te doen.

Vrijstellingen van examens voor het getuigschrift

Bent u al in het bezit van een getuigschrift getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Personenvervoer taxi of autobussen en u wilt uw bedrijf uitbreiden met busvervoer? Dan hoeft u alleen examen te doen in de beroepsspecifieke modules van de branche die u erbij wilt gaan doen:

  • Wegvervoer Goederen
  • Internationaal Goederen

U kunt ook een vrijstelling voor een module krijgen, als u in het bezit bent van andere diploma’s en bijbehorende cijferlijsten. Let op: Alleen afgeronde studies kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling.
Om te weten of u in aanmerking komt voor een vrijstelling zult u een gewaarmerkte kopie van het diploma moeten opsturen naar het examenbureau. Na voldoen van de kosten krijgt u te horen of er sprake is van een vrijstelling.