Privacy

Uw gegevens bij Verkeersschool Koos van der Bilt.

Bij inschrijving laat u een aantal privacygevoelige gegevens achter bij ons. Deze worden in onze database verwerkt met als doel u te kunnen indelen voor een cursus/opleiding en indien van toepassing uw examen aan te vragen bij de exameninstantie.
Indien u beschikt over een online inlogcode kunt u deze gegevens inzien en ons verzoeken deze aan te passen.

Wij geven geen gegevens door aan derden
Verkeersschool Koos van der Bilt verstrekt op generlei wijze informatie aan derden voor welk doeleind dan ook. De examenbureau’s waar mee samengewerkt wordt zijn de volgende:

  • CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid)
  • BNOR (Bureau Onderzoek Rijvaardigheid), onderdeel van het CBR
  • CCV (Contactcommissie Chauffeurs Vakbekwaamheid), onderdeel van het CBR
  • IBKI (Innovam Branche Kwalificatie Instituut)
  • Vanneau (VCA examens)

Uiteraard verstrekken wij aan bovenstaande bureau’s die gegevens die noodzakelijk zijn als wij voor u een examen moeten regelen.

Opdrachtgevers die kandidaten bij ons aanmelden

Wanneer u als opdrachtgever kandidaten bij ons aanmeldt gaan wij op dezelfde wijze hier mee om als boven omschreven. U kunt alleen maar die gegevens over de kandidaat opvragen bij ons waarvoor u opdracht aan ons verstrekt heeft.
Gegevens over opleidingen die kandidaat bij ons op eigen titel heeft afgenomen zullen niet worden verstrekt.
Facturatie welke door ons aan u als opdrachtgever is gedaan is niet voor de kandidaat inzichtelijk c.q. opvraagbaar.