Autobus Opleiding met Vakbekwaamheid

De Opleiding voor de autobus (theorie en praktijk) met Vakbekwaamheid

Wie het autobusrijbewijs wilt gaan behalen inclusief de chauffeursvakbekwaamheid moet bij het praktijkexamen een tweetal theoretische uitslagen (RV1 en V2D) tonen. Wanneer men niet geslaagd is voor de theorie kan er geen praktijkexamen afgenomen worden. Daarnaast moet de medische geschiktheid voor het besturen van een autobus door het CBR bevestigd zijn. Naast de vakken RV1, V2D en het praktijkexamen verkeersdeelneming zijn er nog een drietal onderdelen die u moet doorlopen. Deze mogen zowel voor als na het praktijkexamen plaatsvinden. Pas als voor alle onderdelen een positief resultaat is behaald kunt u een rijbewijs gaan aanvragen met daarop de code 95.

Voor wie?

Mensen vanaf 21 jaar die het autobusrijbewijs (categorie D) willen behalen om beroepsvervoer te gaan verrichten. U heeft uw Vakbekwaamheid nodig als:

 • U bent geboren na 30 juni 1955
 • U niet valt onder een uitzonderingssituatie. U kunt een en ander nalezen op de site van IVW.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Allereerst adviseren wij een medische keuring door een arbo-arts. Deze vult een Eigen Verklaring (EV) in welke een officieel waardedocument is van het CBR. Zijn of haar bevindingen worden door de arts van het CBR beoordeeld en die bepaalt uiteindelijk of u wel of geen Verklaring van Geschiktheid (VG) krijgt. Zonder deze VG mag u niet deelnemen aan het praktijkexamen categorie D en kunt u ook geen rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Onze arbo-arts keurt tevens voor de medibuspas (verplicht in het personenvervoer)

Het beste is te starten met de theoretische onderdelen welke noodzakelijk zijn om het praktijkexamen C te mogen afleggen. Deze duren afhankelijk van de gekozen cursus 3 weken (dagcursus) of 9 weken (avondcursus). U volgt in totaal 3 vakken en dient twee examens af te leggen. De onderdelen van deze vakken zijn

 • Verkeerskennis
 • Technische kennis
 • Vervoersadministratieve kennis

RV1 (Rijbewijs en Vakbekwaamheid 1)

Het examen RV1 bestaat uit de onderdelen verkeerskennis en technische kennis. U krijgt hiervoor 50 vragen en dient een minimale score van 40 punten te behalen. Het examen is multiple choice. De uitslag van dit examen heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

V2D (Vakbekwaamheid 2 Autobus)

Het examen V2D bestaat uit het onderdeel vervoersadministratieve kennis zoals o.a. vergunningen, rij- en rusttijden, vervoersvoorwaarden, reisbladen etc. U krijgt hiervoor 50 vragen en dient een minimale score van 40 punten te behalen. Het examen is multiple choice en ook deze uitslag is twee jaar geldig.

Daarnaast zijn er drie onderdelen welke zowel voor als na het praktijkexamen mag doen

 • V3D
 • VPTD
 • VPBD

V3D (Vakbekwaamheid 3 Autobus)

Dit is een theoretisch examen wat bestaat uit een drietal casestudies met elk 15 vragen. In totaal krijgt u dus 45 vragen waarvan u er 36 goed moet hebben om geslaagd te zijn.

VPTD (Vakbekwaamheid Praktische Toets Autobus)

Dit is een praktische vaardigheden toets welke een onderdeel vormt van de vakbekwaamheid. In 30 minuten tijd wordt u getoetst op kennis en vaardigheden (praktische uitvoering) op het gebied van:

 • het ontvangen en instrueren van de passagiers
 • voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
 • voorkomen van fysieke risico’s
 • invullen van een Europees schadeformulier
 • maatregelen bij noodsituaties.

VPBD (Vakbekwaamheid Praktijk Besloten terrein Autobus)

Dit is een praktijktoets op een besloten terrein. In 30 minuten tijd dient u de spiegels juist af te stellen en een aantal manoeuvres uit te voeren. Alles moet voldoende zijn om hiervoor te slagen.

Wanneer beginnen met de praktijk?

Afhankelijk van uw wensen is het mogelijk om al een aantal uren van de praktijkopleiding te rijden tijdens uw theoretische opleiding. Op deze manier zullen een aantal zaken uit de theorie sneller duielijk zijn. Wel is het zo dat u niet eerder dan dat u in het bezit bent van geldige uitslagen RV1 en V2D praktijkexamen examen kunt doen.
De rijlessen worden in minimale blokken van twee uur gereden en vaak ook 4 uur. Op deze wijze bent u ca. 14 dagen bezig met het praktische deel van de opleiding. Na het slagen voor de praktijk kunt u het rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

Verplichte nascholing / code 95

Als u het bovenstaande traject hebt doorlopen dan bent u in het bezit van een rijbewijs D met daarachter de code 95 welke staat voor de chauffeursvakbekwaamheid. Deze code 95 is 5 jaar geldig. U zult om in het bezit te blijven van een geldige vakbekwaamheid binnen het verstrijken van de termijn van vijf jaar de nascholing moeten volgen welke bestaat uit 35 uur verdeeld over minimaal 5 dagen van 7 uur.
Laat u de vakbekwaamheid verlopen dan kunt u deze weer geldig maken door de 35 uur nascholing te volgen. Bent u in het bezit van zowel een rijbewijs C en D met beide de code 95 dan behoeft u slechts 35 uur nascholing te volgen en wordt de code 95 bij beide categorieën met 5 jaar verlengd. De onderwerpen welke u kiest voor de nascholing mogen zowel vrachtauto als bus gerelateerd zijn.

Inschrijven