Chauffeursopleiding BBL

Beroeps Begeleidende Leerweg

Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. Je werkt als leerling-werknemer vier dagen per week in een bedrijf en gaat in het algemeen één dag (of twee avonden) per week naar school.
Beide manieren van leren, dus de praktijk in het bedrijf en de theorie op school, vullen elkaar aan en vormen samen de beroepsopleiding.

Samenwerking met ROC’s

Verkeersschool Koos van der Bilt BV werkt samen met ROC’s om deze opleidingen te kunnen verzorgen. Zowel de theorie als de praktijklessen voor het rijbewijs vinden plaats bij ons. Een samenwerkingspartner zorgt voor uitplaatsing in het bedrijfsleven.

Erkend leerbedrijf

Een bedrijf dat het praktijkdeel (werkervaring) van een BBL-opleiding verzorgt, wordt ‘leerbedrijf’ genoemd. De brancheorganisatie gaat aan de hand van kwaliteitscriteria na, of een bedrijf of instelling als leerbedrijf erkend kan worden.

Praktijkopleider

Op het leerbedrijf moeten er mogelijkheden zijn om je de kennis en vaardigheden te laten verwerven die nodig zijn voor de BBL-beroepsopleiding. Je moet bijvoorbeeld regelmatig instructie krijgen van een deskundige praktijkopleider in het bedrijf.

Toelatingseisen BBL

Om aan een BBL-opleiding te beginnen, moet u een arbeidsovereenkomst hebben bij een werkgever (erkend leerbedrijf). Wettelijke toelatingseisen regelen verder de instroom naar een BBL-opleiding.

Vrijstelling(en) op basis van EVC - De chauffeur die een BBL opleiding gaat volgen

U kunt op basis van eerder behaalde diploma’s, werkervaring e.d., een vrijstelling voor een deel of delen van de BBL-opleiding krijgen. Het onderwerp EVC (Eerder Verworven Competenties) komt tijdens het intakegesprek aan bod. Dit vindt vaak plaats bij bedrijven die mensen hebben werken in de vervoerssector of een aangrenzend gebied welke niet in het bezit zijn van een MBO niveau 2 diploma. Deze werknemers gaan een verkorte BBL opleiding volgen om zodoende MBO-2 gediplomeerd te worden voor het werk dat zij doen.

Interesse?

Heeft u interesse in dit product of wilt u meer weten (ook voor werkgevers) dan kunt u contact opnemen met ons door onderstaand formulier in te vullen of te bellen.

Inschrijven