Ins & Outs Coach 2toDrive

Wat is de rol van een Coach?

Nadat de jongere het rijbewijs heeft behaald, begint het begeleid rijden samen met de coach. De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. De coach geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft. De coach heeft al minimaal 5 jaar rijervaring en kan deze kennis en ervaring met de jongere delen. Door meer rijervaring en begeleiding wordt de jongere naar verwachting een betere weggebruiker.

Wat zijn de eisen aan een Coach?

Een coach:

- moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
- moet minimaal 27 jaar oud zijn;
- mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
- mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
- mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
- mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
- moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

De RDW toetst of de opgegeven coach aan bovengenoemde ‘eisen’ voldoet. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn dan wordt dit schriftelijk aan de jongere meegedeeld.

Hoe weet ik of ik een goede Coach ben?

Iedereen die voldoet aan de hierboven omschrven eisen kan Coach worden. De Coach heeft niet als taak om les te geven, maar wel om er te zijn voor de jongere. Hij of zij ondersteunt op de volgende vlakken:

- De coach fungeert als aanspreekpunt.
- De coach helpt en adviseert de jongere tijdens het rijden.
- De coach deelt zijn ervaringen in het verkeer.
- De coach helpt de jongere om vooruit te kijken.
- De coach helpt de jongere om situaties in te schatten.

Wat doet een Coach niet c.q. waar is/mag geen sprake (van) zijn?:

- Er is geen sprake van rijles geven, de jongere heeft het rijbewijs al behaald.
- Het is de rol van de coach om te adviseren, niet om te bekritiseren.
- De coach is niet onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen tijdens het begeleiden
- Het rijbewijs van de coach is niet ingenomen
- De coach heeft geen alcoholslot op zijn auto
- De coach heeft geen educatieve maatregel opgelegd gekregen

De meerwaarde van een Coach
Alleen al de aanwezigheid van een volwassene heeft in het buitenland een matigende en beschermende invloed op jongeren gehad. Dit heeft gezorgd voor een verhoogde verkeersveiligheid. De coach heeft al minimaal 5 jaar rijervaring en kan deze kennis en ervaring met de jongere delen. Door meer rijervaring en begeleiding wordt de jongere een betere weggebruiker.

Wat kan ik doen om mij voor te bereiden op de taak van Coach?

Speciaal voor de Coach bieden wij een training aan van een dagdeel (avond). Hierin wordt aandacht besteed aan de volgende zaken:

  • De verkeersregels: een update van wat er de laatste jaren veranderd is
  • Hoe leert men tegenwoordig autorijden? Wat zijn de huidige gebruiken en gebruikte termen in de instructie en het examen?
  • Wat is coachen?
  • Tips om een goede coach te zijn

ACTIES EN KORTINGEN

In verband met het 50-jarig bestaan van Verkeersschool Koos van der Bilt (sinds 1965) zijn er actietarieven van toepassing. Zo kunnen de theoriedagen van veel cursussen onbeperkt gevolgd worden tot een geslaagd resultaat. Het behalen van het theorie examen wordt hierdoor goedkoop, wij noemen dit met trots de “Koos denkt mee” actie / korting. De slagingskans wordt bovendien door herhaling groter met als gevolg een hoge slagingspercentage. Een pakket met slagingsgarantie kan in overleg worden afgenomen.

Voor het opleidingsgebouw is een groot parkeerterrein aanwezig, waar er gratis geparkeerd kan worden.
Tijdens de middagpauze van iedere cursus wordt de deelnemer een lunch aangeboden. Gedurende de dag kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt van onze koffieautomaat.

Let op: Al onze rijinstructeurs zijn volledig nageschoold volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. De theoriedocenten hebben minimaal 25 jaar ervaring en zijn in het bezit van meerdere categorieën instructiebevoegdheden, hetgeen een meerwaarde is tijdens de opleiding voor het verkrijgen van beter inzicht in de hedendaagse dynamische verkeerssituaties.

Ik Koos van der Bilt. U ook?

Het Team van Verkeersschool Koos van der Bilt

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstand contactformulier of via telefoonnummer: 010-2383444. Wilt u liever een persoonlijk gesprek kom dan lang op ons hoofdkantoor op de Vlaardingweg 23 te Rotterdam (gratis parkeren).

Contact