Vrachtauto

ZONDER TRANSPORT STAAT ALLES STIL

Deze slogan is al weer enige jaren oud. Toch is deze niet achterhaald en zal dat ook nooit worden. In de transportsector veranderen wel een aantal zaken. Bedrijven groeien mee met de tijd en dat vraagt om opleidingen en trainingen.

Door te kiezen voor ons als opleider kiest u niet alleen voor een goede opleiding maar ook voor een beter milieu.

Wij als toonaangevende opleider op het gebied van transport en logistiek volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze producten en werkwijzen hierop aan. Op deze manieren kunnen wij u een scala aan opleidingen en trainingen aanbieden welke opleiden voor erkende diploma’s en certificaten.
De Richtlijn Vakbekwaamheid voor de chauffeurs welke in 2008 in is gegaan is volledig geintegreerd in onze opleidingen. Daarnaast voldoet ons wagenpark nagenoeg volledig aan de meest recente milieu-eisen. Op deze manier dragen wij op een belangrijke manier bij aan een beter milieu.

Eerst vrachtauto, daarna trekker met oplegger of vrachtauto met aanhangwagen.

Als u het rijbewijs E achter C wilt behalen omdat u met een combinatie van trekker met oplegger of motorwagen met aanhangwagen wilt gaan rijden, moet u minimaal in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C.

Vakbekwaamheid behalen en behouden

Wie zijn rijbewijs C heeft behaald met de zogeheten Vakbekwaamheidscode 95, krijgt deze code 95 voor vijf jaren. Om het rijbewijs met deze code 95 geldig te houden, moet voor het verstrijken van deze vijf jaren 35 uur nascholing volgen. Deze 35 uur wordt doorgaans verdeeld in vijf dagen van zeven uur.

Nascholing

Wie in het bezit is van een rijbewijs C welke is afgegeven voor 10 september 2009 kan de code 95 alleen behalen door nascholing te volgen. Alleen voor deze categorie mensen is er een periode van zeven jaren uitgetrokken om ze de gelegenheid te geven de verplichte 35 uur te volgen. Deze termijn loopt af op 10 september 2016. Gezien er ca. 200.000 beroepschauffeurs zijn die aan deze verplichting moeten voldoen is er besloten om deze categorie een iets ruimere periode te geven en daardoor de drukte in de opleidingswereld te spreiden.
Het verdient dus aanbeveling om niet tot het laatste te wachten. Vanuit de overheid is er al duidelijk aangegeven dat er geen wijziging in de datum komt. Wie niet (tijdig) in het bezit is van de verplichte code 95 mag niet meer rijden.
Vanzelfsprekend geldt voor chauffeurs die het rijbewijs C hebben behaald vanaf 10 september 2009 de periode van vijf jaar.

Wat bieden wij aan opleidingen

U kunt klikken op een item in de linker kolom voor meer informatie over het betreffende onderdeel.