Lange Zware Voertuigen (LZV)

Een beroepschauffeur die minstens vijf jaren in het bezit is van een geldig rijbewijs E achter C en wilt gaan rijden met een LZV combinatie dient het certificaat LZV te behalen. Met deze opleiding leert u rijden met een vrachtautocombinatie welke langer is dan 18,75 meter door het meenemen van een extra aanhangwagen of oplegger. De maximum lengte bedraagt 25,25 meter.

Voor wie?

Kandidaten die minstens 5 jaar in het bezit van een rijbewijs E achter C en daarmee tevens voloende ervaring hebben (5 jaar).

Waarom?

Als het bedrijf beschikt over een of meerdere LZV-combinaties kan een chauffeur in een rit ca. 150 volume- meenemen ten opzichte van een reguliere combinatie. Hiermee wordt een besparing op loonkosten en voertuigkosten (ca. 10 meer brandstofverbruik LZV ten opzichte van een reguliere combinatie) gerealiseerd.

Eisen aan de chauffeur

Een chauffeur welke in aanmerking wil komen voor het certificaat LZV dient minimaal vijf jaar ervaring te hebben met het besturen van een CE voertuig en de drie jaar voorafgaand aan deelname aan het examen mag de rijbevoegdheid niet zijn ontzegd of dat het rijbewijs ongeldig is verklaard of ingevorderd wegens een overtreding of misdrijf. Voor aanvang van het examen moet er een verklaring worden getekend waarin verklaard wordt dat de vereiste ervaring aanwezig is. Verder wordt er het onderstaande vereist:

  • een geldig Nederlands rijbewijs CE (afgegeven voor 10 september 2009 of met code 95) of een geldig EU rijbewijs CE
  • de oproep van het examen

Eisen aan de voertuigcombinatie

Het examen mag gedaan worden met elke goedgekeurde LZV combinatie. Wel dienen er een aantal zaken geregeld te worden indien een eigen combinatie wordt gebruikt o.a. met betrekking tot de belading en de vereiste papieren zoals o.a. een ontheffing voor het opleidingsgebied. De examinator zal in geval van twijfel over de juistheid en/of het ontbreken van de juiste en vereiste documenten het voertuig afkeuren en derhalve zal het examen geen doorgang vinden.
Indien gebruik gemaakt wordt van onze combinatie behoeft u zich hier geen zorgen om te maken

Examenlocaties en het examen

Er zijn een vijftall oproeplocaties in Nederland. Wij gebruiken bij voorkeur de locatie Hank (Wegrestaurant Napoleon aan de A27 bij Hank)

De duur van het examen is 145 minuten. Hierin wordt het theorie- en praktijkdeel afgenomen. Na een geslaagd resultaat wordt er een certificaat uitgereikt. Dit heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
Voor het verlopen van het certificaat dient u schriftelijk een nieuw aan te vragen . Laat u het verlopen dan dient u een nieuw examen te doen. U kunt binnen een jaar voor het verstrijken van de geldigheid al een nieuw certificaat aanvragen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding bestaat afhankelijk van de ervaring en vaardigheden uit een of meerdere dagen. Het meest voorkomend is een dag opleiding welke evenyueel kan meetellen voor de nascholing en op de tweede dag examen. Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan de examenonderwerpen:

  • De voertuigdocumeneten en de van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot de inrichtingseisen en de gebruikseisen alsmede de regelgeving met betrekking tot het gebruik maken van de weg (extra eisen)
  • Controle voertuig, met aandacht voor de specifieke inrichtingseisen
  • Boordcomputer, registratie van de ritgegevens en de interpretatie daarvan, analyse of een rit voldoet aan de milieunormen met betrekking tot het nieuwe rijden
  • Vooruit rijden met hierbij specifieke aandacht voor de plaats op de weg, het naderen en oversteken van ruispunten met een LZV combinatie
  • Achteruit rijden in bijvoorbeeld een rechte lijn en/of een bocht achteruit/inrit insteken om te kunnen keren en/of het voertuig aan een laadperron zetten

Voertuigconfiguraties

Wij beschikken over de meest gebruikte voertuigconfiguraties, te weten:

  • Motorwagen met daarachter een dolly waarop een oplegger rust
  • Trekker met oplegger met daarachter een middenasaanhangwagen
  • Motorwagen met daarachter twee middenasaanhangwagens

Inschrijven