Vrachtauto Opleiding zonder Vakbekwaamheid

De Opleiding voor de vrachtauto (theorie en praktijk) zonder Vakbekwaamheid

Wie het vrachtautorijbewijs wilt gaan behalen moet bij het praktijkexamen een tweetal theoretische uitslagen tonen. Wanneer men niet geslaagd is voor de theorie kan er geen praktijkexamen afgenomen worden. Daarnaast moet de medische geschiktheid voor het besturen van een vrachtauto door het CBR bevestigd zijn.

Voor wie?

Mensen die het vrachtautorijbewijs (categorie C) willen behalen maar geen Vakbekwaamheid nodig hebben. U heeft geen Vakbekwaamheid nodig maar kunt volstaan met uitsluitend het rijbewijs C als u beroepsvervoer verricht en

  • U bent geboren voor of uiterlijk op 30 juni 1955
  • U valt onder een uitzonderingssituatie. U kunt een en ander nalezen op de site van IVW.

Hoe ziet de theoretische opleiding eruit?

Allereerst adviseren wij een medische keuring door een arbo-arts. Deze vult een Eigen Verklaring (EV) in welke een officieel waardedocument is van het CBR. Zijn of haar bevindingen worden door de arts van het CBR beoordeeld en die bepaalt uiteindelijk of u wel of geen Verklaring van Geschiktheid (VG) krijgt. Zonder deze VG mag u niet deelnemen aan het praktijkexamen categorie C.

Daarna kunt u het beste starten met de theoretische onderdelen. Deze duren afhankelijk van de gekozen cursus 3 weken (dagcursus) of 9 weken (avondcursus). U volgt in totaal 3 vakken en dient twee examens af te leggen. De onderdelen van de theoretische examens

  • Verkeerskennis
  • Technische kennis
  • Vervoersadministratieve kennis

RV1 (Rijbewijs en Vakbekwaamheid 1)

Het examen RV1 bestaat uit de onderdelen verkeerskennis en technische kennis. U krijgt hiervoor 50 vragen en dient een minimale score van 40 punten te behalen. Het examen is multiple choice. De uitslag van dit examen heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

R2C (Rijbewijs 2 Vrachtauto)

Het examen R2C bestaat uit het onderdeel vervoersadministratieve kennis zoals o.a. vergunningen, rij- en rusttijden, vervoersvoorwaarden, vervoersdocumenten en douaneafhandeling. U krijgt hiervoor 40 vragen en dient een minimale score van 32 punten te behalen. Het examen is multiple choice en ook deze uitslag is twee jaar geldig.

Wanneer beginnen met de praktijk?

Na het behalen van de theorie kunt u starten met de praktijklessen. Wilt u eerder starten dan mag dat wel, echter dient u er rekening mee te houden dat u pas mag afrijden met twee geldige uitslagen van de theorie. Vaak bieden wij u de mogelijk een deel van de opleiding te rijden tijdens de theoretische opleiding. Het voordeel is dat u de leerstof in de praktijk kunt ervaren.
De rijlessen worden in minimale blokken van twee uur gereden en vaak ook 4 uur. Op deze wijze bent u totaal ca. 14 dagen bezig met het praktische deel van de opleiding. Na het slagen voor de praktijk kunt u het rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

Geen verplichte nascholing

U heeft dan een rijbewijs zonder vakbekwaamheid en behoeft dus geen nascholing te doen welke is voorgeschreven per 10 september 2009.

Inschrijven