SOOB

SUBSIDIE

SOOB, de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen, is er voor u.

Als werknemer of werkgever in de sector transport en logistiek heeft u baat bij goede arbeidsverhoudingen. En dat is nu precies wat SOOB voor u doet. SOOB doet meer voor u en de sector dan op het eerste gezicht zichtbaar is. Zo benut SOOB uw bijdrage voor het financieren van diverse projecten waar u de vruchten van plukt.
Met uw bijdrage ondersteunt SOOB bij:

  • de financiering van projecten voor in- en doorstroom via Sectorinstituut Transport en Logistiek, om te zorgen voor voldoende en vitale werknemers in de sector transport en logistiek;
  • de opleidingskosten van nieuwe en huidige werknemers.

Wat doen SOOB en Sectorinstituut Transport en Logistiek voor u en sector?
Verplichte nascholing (code 95)
Het is van groot belang voor zowel de werkgever als werknemer dat er op tijd wordt gestart met het behalen van de verplichte nascholing, de code 95. In opdracht van SOOB is er een voorlichtingscampagne ontwikkeld om werkgevers en chauffeurs te informeren én te activeren om de nascholing tijdig te plannen. Meer weten? Kijk dan op www.stlwerkt.nl/code95.

Om werkgevers te ontzorgen, is er Code 95 Check. Code 95 check informeert, adviseert en signaleert. Werkgevers krijgen inzicht in de nascholing van hun chauffeurs. Dat helpt om te zorgen dat chauffeurs op tijd code 95 op het rijbewijs hebben. Meer informatie en registreren? www.code95check.nl.
SOOB Subsidiepunt
Wilt u medewerkers opleiden, dan kunt u via SOOB Subsidiepunt subsidie aanvragen als financiële ondersteuning in de opleidingskosten. SOOB verstrekt subsidie voor een groot aantal branchekwalificerende opleidingen, opleidingen voor de verplichte nascholing en opleidingen om medewerkers op te leiden als vrachtautochauffeur. Meer weten? Kijk dan op www.soobsubsidiepunt.nl

Verkeersschool Koos van der Bilt is een SOOB gecertificeerde opleider

Contact