ADR Gevaarlijke Stoffen

Wie de opleiding doet voor ADR kan tevens gebruik maken van de nascholingswaarde die deze cursussen opleveren.
Kijk bij de opleiding hoeveel uur deze oplevert en wanneer deze gegeven wordt. Meerdere instroommomenten per maand.