Autobus D

*Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een bus voor meer dan 8 personen?
Of beschikt u al over een rijbewijs D? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze gaan
in op 19 januari 2013. Voor bijna alle soorten rijbewijzen verandert er wel iets.*

Waarom nieuwe regels?

De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat
bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden gesteld.
De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese rijbewijsrichtlijn.

Met een rijbewijs D mag u tot 19 januari 2013:

• Een bus besturen voor meer dan 8 personen (uzelf niet meegerekend).
• Een aanhangwagen achter uw voertuig koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg. Wilt u een
aanhangwagen met een hoger gewicht aan het voertuig koppelen? Dan moet u het rijbewijs DE halen.
Tot 19 januari 2013 moet u voor het afleggen van het examen D en DE minimaal 21 jaar zijn.

Met een rijbewijs D mag u vanaf 19 januari 2013:
• Een bus besturen voor meer dan 8 personen (uzelf niet meegerekend).
• Een aanhangwagen achter uw voertuig koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg. Wilt u een
aanhangwagen met een hoger gewicht aan het voertuig koppelen? Dan moet u het rijbewijs DE halen.

Vanaf 19 januari 2013 moet u voor het afleggen van het examen D en DE minimaal 24 jaar zijn.
Als u uw rijbewijs D of DE in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, dan kunt u examen
doen vanaf 21 jaar.

Nieuw rijbewijs D1

Wilt u een bus voor maximaal 16 personen besturen, uzelf niet meegerekend? Dan kunt u vanaf 19 januari
2013 een nieuw categorie rijbewijs halen: D1. De maximumlengte voor D1 bussen is 8 meter. Voor D1 kunt u
examen doen vanaf 21 jaar. U moet daarvoor wel eerst in het bezit zijn van het rijbewijs B. Als u rijbewijs D1
in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, dan kunt u vanaf 18 jaar examen doen.

Nieuw rijbewijs D1E

Aan een D1-motorrijtuig mag u een aanhangwagen koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg. Wilt u
een aanhangwagen met een hoger gewicht aan de bus koppelen? Dan moet u het rijbewijs D1E halen.

Geldigheid

Alle D-rijbewijzen zijn vanaf 19 januari 2013 niet langer 10 jaar, maar 5 jaar geldig.

Type voertuigen en exameneisen voor het rijbewijs D:

Voertuigen per rijbewijscategorie

D1 – motorrijtuigen gemaakt voor het vervoer van maximaal 16 personen, de bestuurder niet meegerekend,
en met een maximale lengte van 8 meter. Aan het motorrijtuig mag u een aanhangwagen koppelen met een
gewicht van maximaal 750 kg.

D1E – motorrijtuigen van de categorie D1 waaraan u een aanhangwagen mag koppelen met een gewicht van
meer dan 750 kg.

D – motorrijtuigen gemaakt voor het vervoer van meer dan 8 personen. Aan het motorrijtuig mag u een
aanhangwagen koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg.

DE – motorrijtuigen van de categorie D waaraan u een aanhangwagen mag koppelen met een gewicht van
meer dan 750 kg.

Examens zonder vakbekwaamheid

D1 – 2 theorie-examens, namelijk RV1 en rijbewijs 2, en een praktijkexamen (vanaf 21 jaar), en in bezit van
rijbewijs B.

D1E – praktijkexamen en in bezit van rijbewijs D of D1 (vanaf 21 jaar).

D – 2 theorie-examens, namelijk RV1 en rijbewijs 2, en een praktijkexamen (vanaf 24 jaar), en in bezit van
rijbewijs B.

DE – praktijkexamen en in bezit van rijbewijs D (vanaf 24 jaar).

Examens met vakbekwaamheid

D1 – 3 theorie-examens, namelijk RV1, vakbekwaamheid 2 en vakbekwaamheid 3, een praktijkexamen, een
praktische toets en een toets besloten terrein (kan ook in een simulator worden afgelegd) (vanaf 18 jaar) en
in bezit van rijbewijs B.

D1E – een praktijkexamen en in bezit van rijbewijs D1 met code 95 (vanaf 18 jaar).

D – 3 theorie-examens, namelijk RV1, vakbekwaamheid 2 en vakbekwaamheid 3, een praktijkexamen, een
praktische toets en een toets besloten terrein (kan ook in simulator worden afgelegd) (vanaf 21 jaar) en in
bezit van rijbewijs B.

DE – een praktijkexamen en in bezit van rijbewijs D met code 95 (vanaf 21 jaar).