Coaching en Feedback geven

Nu voor € 98,-

€ 118,58 inclusief btw.

WRM 26: Coaching en Feedback geven

De WRM Bijscholing beoogt dat de kennis en vaardigheden van u als rijinstructeur zo nodig worden bijgewerkt of er worden u vaardigheden aangereikt om zelfstandig het belang in te zien van een goede kennis van de relevante inhoud van deze cursus, met als doel dat u uw taak als rijinstructeur zo goed mogelijk en naar behoren kan blijven uitvoeren.

Na de verwerving van basisrijbekwaamheid dient er een eigen, zelfbewuste en verantwoorde rijstijl ontwikkeld te worden. Onderzoek op het terrein van verkeersveiligheid toont immers keer op keer aan dat één op de vier beginnende bestuurders betrokken raken bij een verkeersongeval.

Wat betreft deze doelgroep richten de WRM Bijscholingen zich dan ook met name op die bekwaamheden die voorspellend zijn voor de mate waarin zij veilig en verantwoord door het verkeer bewegen: gevaarherkenning, situatiebewustzijn, anticiperend, defensief en energiebewust rijden, reflectie op het eigen rijgedrag. Verwacht mag worden dat de WRM Bijscholingen op deze aspecten bijdragen aan een kleinere kans op betrokkenheid bij (letsel)ongevallen, en een grotere kans op een effectieve en (milieu)omgevingsbewuste deelname aan het verkeer.

Deze bredere kijk op de rij-instructie, competenties op het gebied van instructie geven naast coachingcompetenties, stelt hoge eisen aan de rijinstructeurs die de opleidingen en trainingen dienen vorm te geven.

De specifieke doelstelling van deze WRM-bijscholing is dat de cursist aan het einde van deze bijscholing in zijn taak als rijinstructeur competent kan laten zien dat hij/zij didactisch bekwaam kan handelen bij het coachen en feedback geven. Van belang is hierbij dat de rijinstructeur het verschil kan uitleggen tussen zijn competenties op het gebied van instructie geven en zijn coachingcompetenties en de rijopleiding van zijn leerlingen daarop aanpast en de daarbij voorkomende problemen en dillema`s adequaat kan hanteren, zijn keuzes en handelingen kan verantwoorden en zich op basis van feedback verder kan ontwikkelen zodat hij/zij ook in nieuwe situaties juiste keuzes maakt en adequaat zal handelen.

In de leerdoelen is niet alleen het kennisaspect met betrekking tot het coachen en feedback geven uitgewerkt, maar met name ook de didactische vaardigheden om deze competenties adequaat te hanteren.
De kennis en het inzicht die u tijdens deze bijscholing opdoet moeten uiteindelijk tijdens de praktijk- en theorielessen worden overgedragen aan uw leerlingen

De theoretische bijscholing hoeft niet te worden afgerond met een door IBKI afgenomen toets. U kunt dus niet zakken of slagen. Wel gaan wij als uw gecertificeerde opleider na of u de behandelde leerstof heeft begrepen. Het is dus van belang dat u gemotiveerd en actief dient deel te nemen aan deze bijscholing.

Informatieaanvraag/inschrijven Coaching en Feedback geven

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

Cursusgegevens