WRM Bijscholing THEORIE (incl. kosten ibki en BTW VRIJ mogelijk)

Nu voor € 49,-

€ 59,29 inclusief btw.

Informatie over Theoretische bijscholing WRM

Wat is voor elke instructeur verplicht?

Om uw Bevoegdheidspas geldig te houden moet u theoriebijscholing volgen. In elke vijf jaar geldigheid van uw certificaat moet u zes dagdelen theoriebijscholing volgen (1 dagdeel = minimaal 3 klokuren).

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u dit op tijd doet; uw certificaat moet dan nog geldig zijn! Theoretische (en praktische) bijscholing die u volgt na uw verloopdatum, telt niet meer mee. Te weinig gevolgde bijscholing betekent dat uw certificaat niet meer geldig is na de verloopdatum. Voor een geldig certificaat moet u dan het herintrederstraject volgen (zie de pagina hierover op de IBKI-site). U mag zelf kiezen wanneer u de cursussen binnen de vijf jaar geldigheid volgt. De cursussen hebben geen toets of examen van IBKI, u moet alleen aanwezig zijn.

Uit wat voor cursussen kunt u kiezen?

U mag zelf kiezen welke cursussen u volgt. Als u een cursus voor een aanvullende certificaatcategorie (C bijvoorbeeld) volgt, moet u daar wel een geldig certificaat van bezitten. Elke bijscholingscursus die een rijinstructeur volgt moet uniek zijn qua inhoud en leerdoelen. U mag dus niet dezelfde cursus twee of meer keer volgen in de vijf jaar geldigheid-periode van uw certificaat (dit staat in het Besluit WRM, art. 9).

Wat moet u naar de bijscholingscursus meenemen?

Alleen een geldig rijbewijs en uw geldige WRM-Bevoegdheidspas.

Waar worden de cursussen gegeven?

Bij ons op locatie of indien u zich aanmeld met meer dan 5 personen komen wij bij op locatie.

Welke regels gelden als u RIS-instructeur of KGI-instructeur bent?

RIS-instructeur

Het CBR heeft een aantal theoriecursussen ontwikkeld die mee kunnen tellen voor WRM-certificering én voor de verplichte bijscholing als RIS-instructeur. Deze moeten worden gegeven door een RIS-docent van een RIS-erkend opleidingsinstituut. Op de presentielijst
kunt u op de cursusdag zelf aangeven dat u een geldig RIS-certificaat hebt. Het IBKI registreert de deelname voor de WRM-bijscholing en zorgt ook voor melding bij het RISsecretariaat.

KGI-instructeur

De KNMV geeft een aantal gecertificeerde theoriecursussen die mee kunnen tellen voor WRM-certificering én voor de KGI-bijscholing (KGI-applicatie). De KNMV registreert dit voor uw KGI-instructeurschap en stuurt dit door aan het IBKI voor de WRM-bijscholing-registratie.

Hoe wordt er bij IBKI geregistreerd?

Uw docent geeft uw deelname door. IBKI registreert daarna de door u gevolgde cursussen. Cursussen kunnen voor 1, 2, 3 of maximaal 4 dagdelen tellen. Deze omvang is vastgelegd. Ook als een cursus langer duurt, is vier dagdelen het maximum dat geregistreerd wordt.

Alleen een volledig gevolgde cursus telt mee

IBKI registreert gevolgde theoretische bijscholing pas als alle dagdelen daarvan volledig zijn gevolgd. Het laatste dagdeel is maatgevend of iemand wel of geen bijscholing heeft gevolgd; pas dan wordt het aantal gevolgde dagdelen geregistreerd.

Gevolgde cursussen tellen alleen mee voor de huidige certificaatsperiode

Het is niet mogelijk gevolgde dagdelen van volledig gevolgde of deels gevolgde cursussen ‘door te schuiven’ naar de volgende certificaatsperiode van vijf jaar. Bijscholing die gevolgd is in de huidige geldigheidsperiode van vijf jaar is alleen geldig voor díe geldigheidsperiode.

N.B. Het kan gebeuren dat u vlak voor de verloopdatum van uw certificaat nog een bijscholingscursus volgt. Het is dan mogelijk dat u nog geen nieuwe pas hebt op uw verloopdatum, omdat IBKI eerst de presentielijsten moet ontvangen en daarna nog enige tijd
nodig heeft voor registratie en het aanmaken van de pas. Houd hier dus rekening mee!

Wat gebeurt er als u niet alle verplichte theoretische bijscholing hebt gevolgd?

Als u in vijf jaar geen zes dagdelen theoretische bijscholing hebt gevolgd, verliest u uw bevoegdheid na de verloopdatum. De Bevoegdheidspas wordt dan ongeldig verklaard. U moet dan het herintrederstraject met voldoende resultaat afsluiten om weer gecertificeerd te zijn. Uw Bevoegdheidspas moet u in dit geval bij IBKI inleveren.

N.B. Voor het behouden van een geldige Bevoegdheidpas moet u hiernaast ook aan twee praktijkbegeleidingen deelnemen, waarvan de laatste als voldoende moet zijn beoordeeld.

U hebt het ‘groene instructeursbewijs’ en bent geboren vóór of op 1 januari 1945. Moet u bijscholing volgen?

Uw certificaat blijft geldig tot 1 juni 2014. Als u ook na 1 juni 2014 rijles wilt geven, moet u voor 1 juni 2014 de volledige bijscholing voor 5 jaar (6 dagdelen theorie en 2 x praktijkbegeleiding) volgen.

Informatieaanvraag/inschrijven WRM Bijscholing THEORIE (incl. kosten ibki en BTW VRIJ mogelijk)

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

Cursusgegevens