Terug naar nieuws

Brief van onze directeur (17 november 2021)

Woensdag 17 november 2021

Beste opdrachtgever en cursist,

De afgelopen twee jaren stonden in het teken van het coronavirus en de beperkende maatregelen die moesten worden genomen.
In deze periode heb ik u als opdrachtgever en cursist van Verkeersschool Koos van der Bilt een aantal keer een brief gestuurd.

Graag wilde ik u persoonlijk informeren over de ondernomen acties van Verkeersschool Koos van der Bilt voor haar leerlingen en medewerkers, en benadrukken dat uw veiligheid en gezondheid voorop staat.

Inmiddels staan weer nieuwe maatregelen voor de deur. Veel van de beperkende maatregelen zijn de afgelopen weken aangescherpt.
Helaas is er afgelopen weekend verwarring ontstaan over de sluitingstijden voor rijscholen en hun leerlingen. Na een eerste interpretatie van de maatregel heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aangegeven dat rijlessen na 18.00 uur mogelijk zouden zijn. Dit was niet correct, zo blijkt nu op basis van de juridische toelichting:

Praktijklessen
- Rijlessen kunnen plaatsvinden tussen 05.00 uur en 17.00* uur. Ongeacht of dit bijvoorbeeld voor beroep of bedrijf is. (*met ingang van 28 november)
- Motorrijlessen en brommerrijlessen kennen geen beperkingen in het tijdstip, omdat dit niet onder een contactberoep valt en niet een publieke plaats betreft.
- Het mondkapje is verplicht voor leerling en instructeur.
- Ook moet iedereen zich aan de basisregels tegen de verspreiding van COVID-19 houden zoals inachtneming 1,5 m.
- De gezondheidscheck is verplicht.
- Tijdens de rijles mogen in beginsel niet meer dan twee personen in de auto aanwezig zijn, tenzij een derde persoon noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep, bijvoorbeeld de (kandidaat)instructeur of (tweede) examinator in het kader van diens stage of opleiding.

Praktijkexamens

- Praktijkexamens bij het CBR kunnen plaats vinden tussen 06.00 uur en 17.00 uur.
- Bij een rij-examen mogen niet meer dan twee personen in de auto aanwezig zijn, tenzij een derde persoon noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep, bijvoorbeeld de (kandidaat)instructeur of (tweede) examinator in het kader van diens stage of opleiding.
- Het mondkapje is verplicht voor leerling en examinator.
- Ook moet iedereen zich aan de basisregels tegen de verspreiding van COVID-19 houden zoals inachtneming 1,5 m.
- De gezondheidscheck is verplicht.

Theorielessen en –examen

- Theorielessen voor de verschillende categorieën die in een publieke ruimte worden verzorgd zijn toegestaan tussen 05:00 en 17:00 uur. Dit heeft te maken met het feit dat publieke ruimtes voor cursussen en trainingen in beginsel na 17:00 uur dicht moeten zijn.
- Theorielessen met een beroeps- of bedrijfsmatig karakter, bijv. Code 95 training/nascholing en bijscholing voor instructeurs, kunnen ook na 17:00 uur plaatsvinden.
- Er geldt nl. een uitzondering voor locaties voor cursussen en trainingen die noodzakelijk zijn voor beroep- of bedrijf.
- Er is ook een uitzondering voor de cursussen in het kader van de educatieve maatregelen van het CBR.
- Het theorie-examen kan eveneens plaatsvinden. Hiervoor geldt geen beperking t.a.v. sluitingstijd en is expliciet uitgezonderd.
- Het mondkapje is ook hier verplicht.
- Ook moet iedereen zich aan de basisregels tegen de verspreiding van COVID-19 houden zoals inachtneming 1,5 m.

Bovenstaande regels gelden in elk geval tot en met 19 december 2021.

Het ministerie betreurt deze gang van zaken en biedt hiervoor excuses aan en geeft hierbij graag de juiste informatie.

De doorgang van praktijklessen na de persconferentie jl. was prettig, maar zorgt nu ook voor verwarring. Dat is begrijpelijk, want iedereen gaat anders om met de maatregelen die van kracht zijn.
Voor Verkeersschool Koos van der Bilt staat veilig en prettig lessen volgen en examens doen altijd voorop. Voor u als leerling en voor alle collega’s op de vloer, in de leslokalen en in de lesvoertuigen.
Ook de komende periode hebben wij uw medewerking nodig, zodat we veilig met elkaar kunnen genieten van de ruimte die er nog immer is voor het opleiden.

Tijd om vooruit te kijken
Ondertussen werken wij verder aan digitale oplossingen die u sinds de pandemie zo massaal heeft omarmd. De capaciteit van digitale lesmogelijkheden worden versneld vergroot, zodat we per week meer opleidingen kunnen afronden. Daarnaast zullen eind dit jaar de website en onze app gebruiksvriendelijker worden. En ik ben blij om te zien dat enorm veel leerlingen onze Verkeersschool app inmiddels elke dag gebruiken, bijvoorbeeld om lesroosters of vorderingen in te zien. Het afgelopen jaar zijn veel mensen gevaccineerd en hebben wij onze praktijkopleidingen, theorielessen en examens weer kunnen herstarten.
Wij gaan er als Verkeersschool voor zorgen dat u dit jaar afsluit met een geslaagd resultaat. Met veel aandacht voor kennis en een snelle service. Wij stropen zoals u van ons gewend bent onze mouwen weer op.

Tot slot
De eerste brief die ik u stuurde, op 2 april 2020, eindigde ik met de zin ‘… Hartelijk dank voor uw keuze voor Verkeersschool Koos van der Bilt. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar….’ Als ik terug kijk op de afgelopen maanden, wil ik u als leerling, en het team om mij heen van meer dan 60 zeer betrokken collega’s, een compliment maken en bedanken voor alle hulp.

Ik wens u een geslaagd jaar.

Jacco van der Bilt
Directeur