Terug naar nieuws

Brief van onze directeur (2 april 2020)

Donderdag 2 april 2020

Geachte opdrachtgever, beste cursist,

Als leerling van Verkeersschool Koos van der Bilt vertrouwt u op ons om u veilig, comfortabel en verantwoord op te leiden.
Nu de wereld te maken heeft met een ongekende uitbraak van COVID-19 (coronavirus), realiseren we ons meer dan ooit hoe belangrijk het is dat wij u op de hoogte stellen over onze ontwikkelingen. Het is een uitzonderlijke periode, waarin maatregelen elkaar snel opvolgen en het dagelijks leven flink is veranderd. De situatie heeft ook veel impact op Verkeersschool Koos van der Bilt, haar medewerkers en haar klanten.

Wat ben ik trots op Verkeersschool Koos van der Bilt! In eerste instantie zijn wij trots op alle medewerkers die direct in actie zijn gekomen om er voor te zorgen dat de leerachterstanden worden beperkt door de afgelopen twee weken verschillende pilots te draaien met een interactief digitale leersysteem, waardoor onze leerlingen vanuit huis met een laptop, mobiele telefoon of smartphone kunnen deelnemen aan de lessen.
Trots ook op alle tips van en adviezen van cursisten, opdrachtgevers en exameninstanties die wij telefonisch, per post, e-mail en via social media hebben ontvangen. Wij kunnen niet overal op reageren, maar stellen ieders betrokkenheid zeer op prijs. Alle ideeën worden besproken en waar mogelijk ook uitgevoerd. we beoordelen elk idee op twee punten: draagt het bij aan veilig werken voor onze medewerkers en zorgt het ervoor dat er geslaagd resultaat bereikt kan worden. Ik zou u willen vragen vooral met ons mee te blijven denken!

De theorielessen van Verkeersschool Koos van der Bilt worden op dit moment op de volgende manieren verzorgd:

• Klassikaal op afstand in een beveiligde digitale lesomgeving.
• Thuisstudie: de leerboeken, lesmaterialen en toetsen worden door ons gratis thuis bezorgd.
• Telefonisch, via WhatsApp, FaceTime en per e-mail door individuele 1 op 1 begeleiding.

Tevens is er elke week een arts bij ons op locatie aanwezig waardoor de medische keuringen door blijven gaan. De arts deelt de resultaten digitaal met het CBR.
Het CBR wilt zoveel mogelijk klanten blijven helpen met hun medische beoordeling voor het rijbewijs om de risico’s te beperken/minimaliseren.

Om het voor ons als opleider van rijinstructeurs mogelijk te maken de reeds geplande theoretische bijscholingen voor rijinstructeurs te verzorgen dan wel te volgen, heeft het exameninstituut IBKI besloten het aanbieden van deze bijscholingen door ons middels zogenaamde webinars voorlopig toe te staan. Dagelijks verzorgen wij aldus webinars die door het ibki worden geregistreerd om de verplichte bijscholingen van rijinstructeurs vanuit het hele land op peil te houden.

Op koosvanderbilt.nl vindt u alle actuele informatie en via de bij u bekende contactgegevens kunt u alle actuele informatie opvragen over onze huidige opleidingsmogelijkheden.
E-mail uw opleidingsvraag naar: info@koosvanderbilt.nl
Of neem persoonlijk contact op met een van onze medewerkers: 010-2383444.

Deze maatregelen gelden in elk geval voor de periode die wij nodig achten in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus, maar heeft ons ook doen inzien dat ons huidige aanbod ook heel veel voordelen biedt. Zo kan een cursus die vanuit thuis wordt gevolgd niet alleen helpen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen maar ook in de toekomst reiskosten blijven besparen. Hierdoor wordt ook het milieu ontlast.

Ik kan u verzekeren dat we dagelijks het nieuws over het cornavirus op de voet volgen. Wij houden daarbij de adviezen en richtlijnen van de GGD, de Wereldgezondheidsorganisatie en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en baseren onze beslissingen consequent alleen op feiten. Samen kunnen wij er voor zorgen dat opleiden heel normaal is en blijft. Voor u, en voor onze medewerkers.

Geslaagd resultaat
Al meer dan 55 jaar heeft Verkeersschool Koos van der Bilt voor veel uitdagingen gestaan. Door u, onze klant, centraal te stellen in onze activiteiten, zijn we daar altijd sterker uitgekomen. Met die inzet in gedachten, ben ik ervan overtuigd dat we ook deze uitdagingen zullen overwinnen. U kunt erop rekenen dat wij, 60 medewerkers, er alles aan doen om u een prettige opleiding te bezorgen.

Hartelijk dank voor uw keuze voor Verkeersschool Koos van der Bilt. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Ik wens u een geslaagd resultaat!