Terug naar nieuws

Huisregels Verkeersschool Koos van der Bilt

Zondag 17 mei 2020

Van harte welkom,

Om uw bezoek en dat van andere bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken gelden de volgende regels in dit lesgebouw, de loods, op het terrein en op straat.

Wij gaan respectvol met elkaar om;
» Lichamelijk of verbaal geweld, bedreigingen of ander ongewenst gedrag richting onze medewerkers of andere bezoekers staan wij niet toe.

Rustig een les kunnen volgen en een prettig bezoek is voor iedereen belangrijk, stoor andere leerlingen en bezoekers niet:
» Bezoek alleen de ruimtes waar u toestemming voor heeft
» Maak geen onnodig lawaai
» Huisdieren zijn in dit gebouw niet toegestaan
» Communicatiemiddelen dienen te zijn uitgezet
» Binnen het gebouw is roken verboden, dit verbod geldt ook voor elektronische sigaretten
» Help ons dit gebouw netjes te houden, gooi uw afval in de prullenbak

Werk mee aan het coronaprotocol, volg de verplichte looproute en volg aanwijzingen van onze medewerkers op, in het belang van preventie, de goede orde en de veiligheid.

Zonder onze toestemming mag u in het gebouw en op het terrein geen geluids-, video- of foto- opnamen maken.
Houdt u zich niet aan de huisregels of pleegt u een strafbaar feit, dan kunnen wij u direct de toegang tot het gebouw en het terrein ontzeggen en een eventueel nog af te leggen opleiding of andere afspraak annuleren of uitstellen. Bij strafbare feiten doen we altijd aangifte bij de politie.

Wij wensen u een geslaagde dag.

Verkeersschool Koos van der Bilt

RISICOPREVENTIE COVID-19

Bezoek is alleen toegestaan op afspraak en na het lezen van dit veiligheidsprotocol. Alvast hartelijk dank voor uw aanpassingsvermogen en begrip.

Graag vragen wij je om vlak voor je komst je temperatuur te meten. Blijf thuis als je temperatuur een waarde aangeeft van meer dan 37,3 graden, je verkoudheidsklachten of koorts hebt. Doe dit ook als één van je huisgenoten dit heeft. Wij ontvangen je graag indien je de volgende vijf vragen met NEE kunt beantwoorden.
1. Had je een van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts van 38⁰Cof meer, benauwdheidsklachten?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand met corona?

Kom alleen naar de locatie. Een begeleider wordt alleen toegelaten wanneer hij/zij vooraf is aangemeld. Wanneer het te druk wordt vragen wij u buiten te wachten.

Theorie: We zorgen dat er in het leslokaal minstens één lege stoel, dat is meer dan 1,5 meter, tussen iedere kandidaat zit. Kom je een theoriecursus volgen, dan vragen we je om op het volgende te letten:
· Zorg dat je 15 minuten voor aanvang van de cursus op onze locatie bent. Kom niet eerder naar binnen.
· Gebruik de desinfectiemiddelen die op de statafel naast de ingang staan en meld je bij de balie.
· Gebruik je de koffieautomaat; maak deze dan eerst schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.

Praktijk: Als je een praktijkles volgt dan vragen we je om op het volgende te letten:
· Wacht buiten in of bij je lesvoertuig. De rijinstructeur komt naar je toe.
· In het lesvoertuig maken jij en de rijinstructeur gebruik van een mondkapje.
· Na de praktijkles maakt een ieder zijn deel van de auto schoon (portiergrepen, stuur, gordel).