Terug naar nieuws

Invoering van nieuwe WRM gepland op 1 april 2020

Zondag 27 januari 2019

LET OP!!!
In de nieuwsbrief over de bijscholing staat verkeerde informatie. Zojuist heeft de FAM contact gehad met het IBKI daarover.

Alle rijinstructeurs waarvan het certificaat verloopt op of na 1 april 2020, moeten in de vijf jaar geldigheid van hun certificaat een theoretische bijscholing over ‘wet- en regelgeving’ volgen. Op dit moment is de enige bijscholingscursus in deze categorie cursus 28 Het RVV.

Verloopt uw bevoegdheidspas op of na 1 april 2020 en hebt u nog geen bijscholing RVV gevolgd? Dan zijn er twee situaties mogelijk:

- U hebt op 1 april 2020 al 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd, maar nog geen bijscholing RVV. U bent dan klaar met uw theoretische bijscholing. U hoeft niet voor of na 1 april 2020 ook nog een bijscholing RVV te volgen.
- U hebt op 1 april 2020 minder dan 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd, en ook geen bijscholing RVV. U moet dan nog een theoretische bijscholing RVV volgen vóór uw verloopdatum (en natuurlijk 6 dagdelen in totaal).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

De gewijzigde Wet Rijonderricht Motorrijtuigen zal op zijn vroegst op 1 april 2020 worden ingevoerd. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat desgevraagd laten weten. IBKI zal rijscholen en instructeurs op de hoogte houden van de wijzigingen in de bijscholing.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
• In uw vijf jaar lesbevoegdheid is een bijscholing over wet- en regelgeving (RVV bijvoorbeeld) verplicht.
• De sanctie (ofwel: het verlies van de WRM-bevoegdheid) wordt vervangen door een ‘educatief traject’ in een verlenging van 6 maanden.
• Het resultaat van de eerste praktijkbegeleiding gaat direct meetellen voor de bevoegdheidsverlenging; bij een resultaat ‘voldoende’ is een tweede praktijkbegeleiding niet meer nodig.
• Het halen van een extra bevoegdheid A, C, D of T telt als een praktijkbegeleiding
• De praktijkbegeleiding is met een echte rijbewijsleerling.
• Het lesonderwerp in de praktijkbegeleiding (en de stagebeoordeling voor rijinstructeurs in opleiding) moet aansluiten op het feitelijke ‘begingedrag’ van de leerling en wordt mede door de examinator bepaald.
• Nieuwe stagementoren moeten vijf jaar ervaring hebben als rijinstructeur en moeten verplicht een theoretische bijscholing voor stagementoren volgen.
• Bij elke vijfjaarlijkse verlenging moet u een VOG inleveren.

IBKI gaat de rijinstructeurs volgende week uitgebreid over alle wijzigingen informeren. Dat zullen we doen via de WRM-nieuwsbrief. Vanaf 19 december versturen we 6 nieuwsbrieven:
1. Het examen voor nieuwe kandidaat-rijinstructeurs
2. De theoretische en praktische bijscholing
3. Verklaring omtrent gedrag (VOG)
4. 6 maanden verlenging van uw WRM-bevoegdheid
5. Het herintrederstraject
6. Informatie speciaal voor opleiders.

In de nieuwsbrief over de bijscholing staat verkeerde informatie. Zojuist hebben we contact gehad met het IBKI daarover.

Alle rijinstructeurs waarvan het certificaat verloopt op of na 1 april 2020, moeten in de vijf jaar geldigheid van hun certificaat een theoretische bijscholing over ‘wet- en regelgeving’ volgen. Op dit moment is de enige bijscholingscursus in deze categorie cursus 28 Het RVV.

Verloopt uw bevoegdheidspas op of na 1 april 2020 en hebt u nog geen bijscholing RVV gevolgd? Dan zijn er twee situaties mogelijk:

- U hebt op 1 april 2020 al 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd, maar nog geen bijscholing RVV. U bent dan klaar met uw theoretische bijscholing. U hoeft niet voor of na 1 april 2020 ook nog een bijscholing RVV te volgen.
- U hebt op 1 april 2020 minder dan 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd, en ook geen bijscholing RVV. U moet dan nog een theoretische bijscholing RVV volgen vóór uw verloopdatum (en natuurlijk 6 dagdelen in totaal).