Terug naar nieuws

Preventie instructies van onze directeur

Zondag 10 mei 2020

Beste opdrachtgever en cursist,

Vanaf woensdag 10 februari worden de theorie-examens in alle categorieën door het CBR hervat.
Vanaf 10 februari is het CBR ook weer geopend voor:
- praktijkexamens,
- tussentijdse toetsen,
- (medische) rijtesten,
- beroepspraktijkexamens,
- nascholingscursussen en
- praktijktoetsen CODE 95.

Vanaf 10 februari biedt het IBKI de volgende examens aan:
- Fase 1a, 2a, 2b (schriftelijk) te Nieuwegein, Helmond en Zwolle.
- Fase 1b (rijproeven alle categorieën) te Nieuwegein, Best en Zwolle.
- Fase 1c (B.V’s cat. A) te Lelystad en Oosterhout.

Update Rijinstructeursbijscholing via Webinars: IBKI heeft besloten het aanbieden van theoretische bijscholingen in de vorm van een Webinar toe te staan tot 9 februari 2021. Vanaf 10 februari ontstaat door de versoepeling van het overheidsbeleid weer de mogelijkheid om theoretische bijscholingen in de vorm van klassikaal onderwijs aan te bieden.

Onderwijs op afstand heeft onze prioriteit
Wij ambiëren zo veel mogelijk onderwijs op afstand. Desondanks zijn wij bewust dat fysiek onderwijs in onze branche noodzakelijk is voor een geslaagd resultaat. Met deze uitspraak realiseren wij ons gelijktijdig dat het COVID19-virus besmettelijk is en de wij de buitenruimte belasten. Daarom hebben wij maatregelen genomen conform onze ISO 9001:2015 certificering, die de veiligheid van onze medewerkers, onze leerlingen en onze samenleving vooropstellen. Als erkend SBB leerbedrijf en onze inzet voor welzijnsorganisaties zorgen wij daarnaast dat de door ons beloofde SROI inzet continu wordt geborgd.

Wij verzorgen ons fysieke onderwijs en begeleiding met een vernieuwde aanpak gericht op social distancing in samenspraak met onze Arboarts, belanghebbenden en onze branche ter concretisering van de RIVM-voorschriften.

Lessen alleen op afspraak
De lesgebouwen en faciliteiten van Verkeersschool Koos van der Bilt zijn grondig aangepast en alleen toegankelijk op afspraak. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de gebouwen zo leeg mogelijk blijven door onze medewerkers thuis te laten werken. Voor medewerkers die niet thuis kunnen werken wordt er gewerkt op verschillende tijdstippen en dagen. De werkplekken, leslokalen en toegankelijke ruimtes zijn aangepast met inachtneming van veiligheidszones.

Voorafgaand aan de werkdag wordt er aan iedere medewerker de volgende 4 controlevragen gesteld (virusrisicotoets):

I. Heb jij in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
II. Heeft iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
III. Heb jij in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
IV. Heeft iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Indien alle vragen met NEE beantwoord zijn dan vragen wij of de medewerker akkoord gaat met het opnemen van de temperatuur met de infrarood temperatuurmeter (max. 37,3 graden). Het komt voor dat vanwege warm weer of haast de temperatuur een hogere waarde aangeeft. Wij bieden dan de gelegenheid na een rust van 5 minuten om nogmaals een meting uit te voeren.

De instructeur/docent stelt voorafgaand aan elke les dezelfde vragen aan de leerling en vraagt tevens akkoord om de temperatuur op te nemen. Worden de vier vragen met NEE beantwoord en is de temperatuur gecheckt, dan kan de les worden gestart.

Onze rijinstructeurs en docenten gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en mondkapjes zijn verplicht, een veiligheidsbril/gelaatbescherming en of oordopjes wordt aanbevolen). Persoonlijke beschermingsmiddelen inclusief een instructie over het gebruik zijn op aanvraag gratis beschikbaar voor onze leerlingen en bezoekers. Onze rijinstructeurs en docenten hebben een uitgebreide instructie over de uitvoering van de vernieuwde werkwijze. De leerlingen krijgen tijdens de lessen herhaald een heldere instructie over de uitvoering.

Informatie over onze vernieuwde werkwijze communiceren wij op de volgende manieren:
- via onze website (homepage),
- telefonisch (intake),
- per mail (uitnodiging/afspraak/reservering),
- zichtbaarheid in het lesgebouw en in de lesvoertuigen (posters) en
- herhaalde instructies tijdens de lessen.

Ons lesgebouw is veilig
Onze medewerkers werken in vaste teams en zorgen voor een heldere instructie van het deurbeleid en de regels bij uitnodiging van de leerling. Onze medewerkers houden extra toezicht om ervoor te zorgen dat leerlingen en bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden en zijn getraind in het aanspreken op overtredingen.

De indeling van het lesgebouw is verbouwd. De lokalen, ruimtes en gangen hebben een grondige make-over gekregen voorzien van veiligheidszones. Bij de inrichting van de leslokalen en ruimtes is rekening gehouden dat er minstens 2 meter afstand is tussen iedere leerling en medewerker ook t.a.v. het looppad. Wij hebben markeringen op de vloeren aangebracht met verplichte looproutes en vakken om een ieder aan te moedigen de 1,5 m te respecteren. Waar 1,5 m niet voldoende gewaarborgd kan worden gebruiken wij ‘kuch- en spatschermen’.

Door een strikt deurbeleid inclusief een virusrisicotoets bij aanvang, strenge hygiëne voorschriften, herhaalde instructies en regelmatige handontsmetting bij bezoekers, cursisten en medewerkers te bevorderen borgen wij de gezondheid en de veiligheid van de lesomgeving.

De schoonmaakfrequentie van de ruimtes zijn gemaximaliseerd door aanpassing van de werkinstructies, inzet van extra facilitaire medewerkers en de beschikbaarheid in elke ruimte van extra hygiënevoorzieningen (schoonmaakpompjes en -wegwerpdoekjes, desinfecterende handzeep en -gel, papieren handdoeken en tissues). Alle contactoppervlakten worden geregeld gedesinfecteerd (dagelijks of telkens na gebruik), zoals pinautomaat, balie, deurknoppen, koffiemachine, leuningen, prullenbakken, gereedschap, sleutels, toilet, bedieningsmiddelen voertuigen, etc. volgens de richtlijnen vanuit het RIVM.

Onze grote leslokalen bieden binnen de voorschriften en grondige aanpassingen voldoende ruimte voor fysiek onderwijs. Daar wij meerdere lokalen hebben en wij het theoretisch onderwijs digitaal op afstand verzorgen kunnen de lokalen met prioriteit voor leerlingen die geen mogelijkheden hebben voor onderwijs op afstand gebruikt worden.

Wij zullen bij grote aanmeldingen zelf zorgdragen dat de klassen indien noodzakelijk verdeeld worden in kleine groepen. Wij beschikken over genoeg ruimte, kwalitatief personeel om dit te bewerkstelligen en onze bekwame rijinstructeurs en docenten staan fulltime beschikbaar voor u om de lessen te verzorgen.

Veiligheid in onze lesvoertuig voorop
In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. De lessen starten vanaf onze (opstap)locaties. Een opstaplocatie is een in overleg vooraf vastgestelde locatie waar leerlingen ‘comfortabel’ (regen- en windbestendig) en veilig kunnen wachten, totdat ze opgehaald worden. Fysiek contact met andere leerlingen wordt zo voorkomen. Wij zorgen bij de keuze van de (opstap)locatie ervoor dat de reistijd voor de cursist tot het minimum wordt beperkt.

Tussen twee lessen met twee leerlingen is er een verplichte pauze van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm. Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.).

Binnen het voertuig is er geen fysiek contact en wordt er niet gesproken buiten gevallen van overmacht. Het dragen van mondkapjes in onze lesvoertuigen is verplicht. Het praten tijdens het rijden is verboden behoudens overmachtssituaties. Buiten het voertuig wordt er mondeling lesgegeven, geven wij mondeling instructies en aanwijzingen, wordt de leerling gecoacht en de afspraken gemaakt. Iedere leerling krijgt een heldere instructies van de gebaren die tijdens het rijden worden gebruikt. Het voertuig wordt indien nodig tijdens de les verlaten om deze te herhalen en of aan te vullen. Bij het lesgeven buiten op veilige afstand wordt fysiek contact vermeden en bij het spreken wordt onderling tenminste 1,5 m afstand gehouden. Wij beschikken immers over een eigen rempedaal om de veiligheid te waarborgen.

Samen houden we vol!
Het is een bijzondere periode die naar verwachting nog wel even gaat duren. Ook nu zullen wij niet stilzitten en zetten we ons in om opleidingen nog beter en makkelijker voor u te maken. Nogmaals hartelijk dank voor uw aanpassingsvermogen en begrip. Op deze manier is het mogelijk om u prettig en veilig op te leiden, en voor mijn collega’s om hun werk veilig te kunnen doen. En dat heeft onze absolute prioriteit.

Hartelijk dank voor uw keuze voor Verkeersschool Koos van der Bilt. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Ik wens u een geslaagd resultaat!

Voor meer informatie kunt u zowel bij mij als bij onze preventiemedewerker die COVID19-verantwoordelijk is terecht via de bij u bekende contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Jacco van der Bilt
Directeur