Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen aan Koos

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over diverse onderwerpen.
De veelgestelde vragen zijn per onderwerp weergegeven.
De onderwerpen zijn hiernaast weergegeven.

U kunt het antwoord op uw vraag ook direct op onze website zoeken. U kunt daarvoor een zoekterm invoeren in onze zoekmachine (zie rode balk rechtsbovenaan deze pagina). Tevens kunt u contact met ons opnemen.

Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.
Door onvoorziene drukte of de moeilijkheidsgraad van uw verzoek vragen wij alvast uw begrip indien de responstijd wat langer is.

Bedrijsarrangementen

Als ik samen met mijn collega’s wordt nageschoold, hoe zit het dan met korting?

Met het bedrijf samen een nieuwe opleiding/training of nascholingsuren volgen zorgt niet alleen het verbeteren van de band van collega’s, maar ook de productiviteit van het bedrijf. Maak een keuze uit onze bedrijfsarrangementen voor de verlenging van de bekwaamheid van de chauffeurs. Kortingen zijn altijd bespreekbaar. Neem hiervoor contact met ons op.

Let op:

  • Bij de keuze van nascholingsuren Code 95 THEORIE uren geldt er een maximaal aantal van 16 personen
  • Bij de keuze van nascholingsuren Code 95 PRAKTIJK uren geldt er een maximaal aantal van 2 personen

Bromfietsrijbewijs

Is het oude bromfietscertificaat nog geldig?
Nee het oude bromfietscertificaat is vervallen. Heeft u nog een oud bromfietscertificaat? Dan mag u daar niet mee op de bromfiets, bromscooter, snorfiets, spartamet of brommobiel rijden. U kon tot 1 oktober 2009 het bromfietscertificaat omruilen voor een bromfietsrijbewijs. Als u dat niet hebt gedaan, moet u opnieuw examen doen bij het CBR.

Kan ik een boete krijgen als mijn brommerrijbewijs is verlopen?
Ja, een rijbewijs AM is normaal gesproken 10 jaar geldig. Voordat de geldigheidsduur om is, moet u het bromfietsrijbewijs laten verlengen bij de gemeente.
Is het brommerrijbewijs verlopen, dan kunt u het laten vernieuwen. Tot u het nieuwe rijbewijs in uw bezit heeft, mag u niet op uw brommer rijden. Doet u dat toch, dan kunt u een boete krijgen.

Waar kan ik mijn Bromfiets rijbewijs ophalen?
Als u geslaagd bent voor uw brommerexamen, kunt u bij uw gemeente het rijbewijs aanvragen. Na aanvraag duurt het nog 5 werkdagen voor u uw rijbewijs kunt ophalen.

Wanneer mag ik afrijden voor het bromfietsrijbewijs?
U kunt al vanaf 15,5 jaar theorie-examen doen voor het brommerrijbewijs. Vanaf 16 jaar mag u rijlessen volgen en praktijkexamen doen. Op de site van het CBR kunt u vinden hoe u het rijexamen AM kunt aanvragen. Ook leest u daar alles over het theorie-examen en praktijkexamen voor het rijbewijs AM.

Wanneer mag ik op een bromfiets rijden?
Bent u 16 jaar of ouder? Dan mag u op een bromfiets rijden. Een bromfietsrijbewijs is verplicht. Een brommerrijbewijs is niet nodig als u een autorijbewijs (B) of motorrijbewijs (A) bezit.

CBR

Op welke dagen en tijden is het CBR bereikbaar?
De openingstijden van de klantenservice zijn op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van acht uur ’s morgens tot half zes ’s middags.

Waar vind ik meer informatie over de examens bij het CBR?
Een groot aantal proefexamens vind je hier of kijk op cbr.nl.

Wat is het CBR?
De afkorting CBR staat voor Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Het CBR is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Ze is door de minister van Infrastructuur en Milieu belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.

Wat is het telefoonnummer van het CBR?
U kunt telefonisch contact opnemen met het CBR via het algemene nummer: 0900-0210
De kosten hiervoor bedragen € 0,60 per gesprek, exclusief eventuele kosten voor gebruik van mobiele telefoon, bellen vanuit het buitenland en/of kosten die uw provider rekent.

N.B. Als u een vraag heeft over uw Eigen verklaring of een vorderingsprocedure, houdt dan uw BSN en de brief die u van ons heeft ontvangen bij de hand.

CODE 95 (oude chauffeursdiploma)

Code 95 wat houdt dat in?
Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig. Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid.

Meer informatie over het verkrijgen en behouden van de Vakbekwaamheidscode 95

Hoe kan ik het oude chauffeursdiploma verlengen/ de verplichte nascholingsuren Code 95 volgen?
Voor beroepsbestuurders van bussen en vrachtauto’s gelden vanaf 10 september 2008 respectievelijk 10 september 2009 andere regels voor de vakbekwaamheid. Nieuwe chauffeurs moeten de basiskwalificatie vakbekwaamheid behalen. Zij krijgen in plaats van het papieren chauffeursdiploma een zogenoemde code vakbekwaamheid op het rijbewijs. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Met de nieuwe regels voor vakbekwaamheid implementeert Nederland de Europese richtlijn vakbekwaamheid. De richtlijn beoogt de verkeersveiligheid te verbeteren en de veiligheid van de bestuurders te verhogen.

De code vakbekwaamheid is vijf jaar geldig. Verlenging kan alleen als chauffeurs in die periode van VIJF JAAR minimaal 35 UUR gecertificeerde nascholingscursussen volgen.

Samengevat moet een chauffeur dus uiterlijk 10 september 2015 respectievelijk 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs hebben.

Wanneer heb ik Code 95 nodig en hoe lang blijft de Code 95 geldig?
Als u beroepschauffeur wilt worden, moet u de code 95 (basiskwalificatie) halen. Nadat u bent geslaagd voor de examens en toetsen, kunt u de code 95 op uw rijbewijs Laten bijschrijven. Code 95 is vijf jaar geldig.

Wat is het beste moment om het Rijbewijs met code 95 aan te vragen?
Vraag uw nieuwe rijbewijs binnen zes maanden na het halen van uw basiskwalificatie aan, zodat code 95 gelijk is aan de afgiftedatum van uw rijbewijs. Als u uw rijbewijs pas na die zes maanden aanvraagt, wordt uw code 95 gelijkgetrokken met de datum van uw laatst behaalde examen.

Voorbeeldvragen theorie examens

Waar vind ik voorbeeldvragen van de Horeca examens?
Klik hier voor oefenexamens HORECA

Waar vind ik voorbeeldvragen van de ondernemersexamens (NIWO)
Klik hier voor oefenexamens NIWO

Waar vind ik voorbeeldvragen van het theorie-examen bij het CBR/CCV
Klik hier voor oefenexamens CBR/CCV

Waar vind ik informatie over verkeersregels in Nederland?
In de brochure ‘Verkeersborden en verkeersregels’ worden de regels en verkeersborden kort en duidelijk uitgelegd.Het is uitgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) en de regionale en provinciale organen voor verkeersveiligheid.

Vrachtauto Rijbewijs (Code 95)

Voordat u een Vrachtauto rijbewijs C met code 95 kunt aanvragen, moet u voldoen aan volgende voorwaarden (behoudens eventuele vrijstellingen):

1. Voor het aanvragen van het C rijbewijs met code 95 moet u minimaal 18 jaar zijn.
2. U moet in het bezit zijn van een rijbewijs B.
3. Voordat u uw praktijkexamen kunt reserveren, moet u medisch zijn goedgekeurd. U moet hiervoor een Eigen verklaring indienen en u laten keuren door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst. Als u medisch bent goedgekeurd, wordt er een Verklaring van geschiktheid naar de RDW verstuurd. Deze is 1 jaar geldig.

Theoriegedeelte:
4. U moet geslaagd zijn voor het Examen Vrachtauto rijbewijs – theorie deel 1, Verkeer en Techniek (RV1)
5. U moet geslaagd zijn voor het Examen Vrachtauto rijbewijs met code 95 – theorie deel 2, administratie (V2C)
6. U moet geslaagd zijn voor het Examen Vrachtauto rijbewijs met code 95 – theorie deel 3, administratie cases (V3C). Dit examen mag voor of na het praktijkexamen worden afgelegd.

Praktijkgedeelte:
7. U moet geslaagd zijn voor Vakbekwaamheid C Praktische toets (PT-C). Deze toets wordt afgenomen door een gecertificeerde opleider. Deze toets mag voor of na het praktijkexamen worden afgelegd.
8. U moet geslaagd zijn voor Vakbekwaamheid C Toets besloten terrein (TBT-C) of Toets simulator C. Deze toets wordt afgenomen door een gecertificeerde opleider.
Deze toets mag voor of na het praktijkexamen worden afgelegd.
9. U moet geslaagd zijn voor het Examen Vrachtauto C praktijk©. U mag het praktijkexamen doen zodra u de theorie-examens RV1 en V2C heeft gehaald.

- Als u binnen twee jaar slaagt voor alle theorie-examens, de toetsen en het praktijkexamen wordt er een Verklaring van Rijvaardigheid en een Verklaring van Vakbekwaamheid naar de RDW verstuurd. Deze zijn 3 jaar geldig.
- Afhankelijk van het voertuig waarmee u uw praktijkexamen aflegt, krijgt u wel of geen code automaat op uw rijbewijs. Legt u het examen af met een voertuig met (semi-) automatische schakeling, dan krijgt u de code automaat. Legt u het examen af op een voertuig met volledige handschakeling, dan krijgt u geen code automaat.

Voor opleidingen klik hier