Deal #2 - Rijinstructeursopleiding €4250,-

Rijinstructeursopleiding incl. lesmateriaal €4250,- BTW VRIJ

Basiscertficaat (cat. B)
Het WRM-examen B bestaat uit uit drie Fases en vijf examenonderdelen. U mag de volgorde zelf kiezen. Het stagedeel in Fase 3 kunt u pas doen als u Fase 1 en 2 met goed gevolg hebt afgerond.

Fase 1: Competente verkeersdeelname
1.a Theorietoets Theorie van de rijtaak (15 dagdelen)
1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid (10 uur)

Cursusprijs: € 1500,-
Lesmateriaal: €250,-
Examens: €323,50

Fase 2: Didactische voorwaarden
2.a Lesvoorbereiding (5 dagdelen)
2.b Lesuitvoering en beoordelen (5 dagdelen)

Cursusprijs: € 1000,-
Lesmateriaal: €250,-
Examens: €236,-

Fase 3: Stage en stagebeoordeling
Stage (40 uur)
3.a Stagebeoordeling (10 uur)

Cursusprijs: € 1000,-
Lesmateriaal: €250,-
Examens: €475,-

(1 dagdeel = 3 uur)

Inschrijven