Terug naar koosdeals

WRM Bijscholing PRAKTIJK € 65,-

Informeer naar de mogelijkheden

Op afspraak (incl. lesplan en uitgestippelde lesroute). Slagingspercentage 2009 t/m vandaag met trots 100% !!!

Informatie over praktijkbegeleiding Bijscholing WRM

Wat is voor elke instructeur verplicht?

Om uw Bevoegdheidspas geldig te houden moet u praktische bijscholing (praktijkbegeleiding)
krijgen.

In elke vijf jaar geldigheid van uw certificaat moet u bij IBKI twee praktijkbegeleidingen
reserveren. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u dit op tijd doet; uw certificaat moet dan
nog geldig zijn!

Praktische (en theoretische) bijscholing die u volgt na uw verloopdatum, telt
niet meer mee. Te weinig gevolgde bijscholing betekent dat uw certificaat niet meer geldig is
na de verloopdatum. Voor een geldig certificaat moet u dan het herintrederstraject volgen.

Meerdere bevoegdheden

Als u meerdere instructeurscertificaten hebt, mag u zelf kiezen voor welk certificaat u
praktijkbegeleiding krijgt. Ook mag u de twee momenten voor de praktijkbegeleidingen zelf
kiezen.

Uit wat voor voorbereidingen kunt u kiezen?

  • WRM 1: Theoretische voorbereiding, het lesplan (incl. lesmateriaal) wordt uitgebreid behandeld zodat u weet wat u kunt verwachten.
  • WRM 2: Demonstratie, er wordt een praktijkles (incl. uitgestippelde examenroute) gedemonstreerd.
  • WRM 3: Proefexamen, u verzorgt een praktijkles dat volgens het officiele IBKI-protocol als proefexamen wordt beoordeeld.

U mag zelf kiezen welke voorbereidingen u kiest.

Als u een cursus voor een aanvullende certificaatcategorie (C bijvoorbeeld) volgt, moet u daar
wel een geldig certificaat van bezitten.

Geen lesvoertuig tot uw beschikking?

U kunt een lesauto van ons huren per uur voor slechts € 12,50 (incl.BTW).

Reserveren praktijkbegeleidings-examen bij het IBKI
U kunt niet tegelijk data voor twee praktijkbegeleidingen reserveren. Van uw eerder
afgelegde praktijkbegeleiding(en) moet in het computersysteem van IBKI namelijk een
resultaat staan voor u weer een nieuwe reservering kunt doen.

Hoe lang duurt de praktijkbegeleiding?

Eén praktijkbegeleiding bestaat uit één lesuur met een leerling (minimaal 50 minuten,
maximaal 80 minuten). Inclusief voorgesprek en uitslag geven duurt een praktijkbegeleiding
maximaal 110 minuten. Dit is voor alle categorieën WRM-certificaten gelijk.

Hoeveel praktijkbegeleiding moet u in uw eigen situatie volgen?

Tot 1 juni 2014 geldt een overgangsregeling. 1 juni 2014 – 1 juni 2015 is het eerste ‘gewone’
jaar.

Waar gebeurt de praktijkbegeleiding?

WRM-praktijkbegeleiding gebeurt in uw eigen omgeving. In principe is het start- en eindpunt
bij ons op locatie. De examinator van het IBKI heeft bij ons zijn eigen ruimte, waar de voorgesprekken
plaatsvinden en het examenresultaat wordt besproken.
U bent echter vrij een eigen locatie te kiezen.

CBR-examenlocaties worden niet gebruikt. Er zijn daar beperkte mogelijkheden om de IBKIbeoordelingen
af te scheiden van CBR-kandidaten en hun instructeurs.

Informatie aanvragen over WRM Bijscholing PRAKTIJK € 65,-