Terug naar koosdeals

WRM Bijscholing THEORIE € 49,- per dagdeel

Cursussen en prijzen

Informeer naar de mogelijkheden

Elke maand 6 dagdelen

ROOSTER: ONDERAAN DEZE PAGINA

Informatie over Theoretische bijscholing WRM

Wat is voor elke instructeur verplicht?

Als u al rijinstructeur bent, is uw WRM-certificaat vijf jaar geldig. Om uw certificaat geldig te houden, moet u bijscholing volgen.
De bijscholingsverplichting voor vijf jaar is: 6 dagdelen theorie en 2 x praktijkbegeleidings-examen.

Informatie over Theoretische bijscholing WRM

In elke vijf jaar geldigheid van uw certificaat moet u zes dagdelen theoriebijscholing volgen (1 dagdeel = 3 klokuren). U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u dit op tijd doet; uw certificaat moet dan nog geldig zijn! Theoretische (en praktische) bijscholing die u volgt na uw verloopdatum, telt niet meer mee. Te weinig gevolgde bijscholing betekent dat uw certificaat niet meer geldig is na de verloopdatum. Voor een geldig certificaat moet u dan het herintrederstraject volgen. U mag zelf kiezen wanneer u de cursussen binnen de vijf jaar geldigheid volgt. De cursussen hebben geen toets of examen van IBKI, u moet alleen aanwezig zijn.

Uit wat voor cursussen kunt u kiezen?

U mag zelf kiezen welke cursussen u volgt. Als u een cursus voor een aanvullende certificaatcategorie (C bijvoorbeeld) volgt, moet u daar wel een geldig certificaat van bezitten.
Elke bijscholingscursus die een rijinstructeur volgt moet uniek zijn qua inhoud en leerdoelen. U mag dus niet dezelfde cursus twee of meer keer volgen in de vijf jaar geldigheid-periode van uw certificaat (dit staat in het Besluit WRM, art. 9).

Wat moet u naar de bijscholingscursus meenemen?

Alleen een geldig rijbewijs en uw geldige WRM-Bevoegdheidspas. De docent van de cursus zal uw identiteitsgegevens controleren. U moet zelf tweemaal uw handtekening zetten als
bewijs van aanwezigheid gedurende de hele cursus. Het is mogelijk dat dit door IBKI in een steekproefcontrole gecontroleerd wordt.

Waar worden de cursussen gegeven?

Bij ons op locatie of indien u zich aanmeld met meer dan 5 personen komen wij bij op locatie.

Welke regels gelden als u RIS-instructeur of KGI-instructeur bent?

Het CBR heeft een aantal theoriecursussen ontwikkeld die mee kunnen tellen voor WRM én voor de verplichte bijscholing als RIS-instructeur. De KNMV geeft een aantal gecertificeerde theoriecursussen die mee kunnen tellen voor WRM-certificering én voor de KGI-bijscholing (KGI-applicatie).

Hoe wordt er bij IBKI geregistreerd?

Uw docent geeft uw deelname door. IBKI registreert daarna de door u gevolgde cursussen. Cursussen kunnen voor 1, 2, 3 of maximaal 4 dagdelen tellen. Deze omvang is vastgelegd. Ook als een cursus langer duurt, is vier dagdelen het maximum dat geregistreerd wordt.

Alleen een volledig gevolgde cursus telt mee

IBKI registreert gevolgde theoretische bijscholing pas als alle dagdelen daarvan volledig zijn gevolgd. Het laatste dagdeel is maatgevend of iemand wel of geen bijscholing heeft gevolgd.

Gevolgde cursussen tellen alleen mee voor de huidige certificaatsperiode

Het is niet mogelijk gevolgde dagdelen van volledig gevolgde of deels gevolgde cursussen ‘door te schuiven’ naar de volgende certificaatsperiode van vijf jaar. Bijscholing die gevolgd is
in de huidige geldigheidsperiode van vijf jaar is alleen geldig voor díe geldigheidsperiode.

N.B. Het kan gebeuren dat u vlak voor de verloopdatum van uw certificaat nog een bijscholingscursus volgt. Het is dan mogelijk dat u nog geen nieuwe pas hebt op uw verloopdatum, omdat IBKI eerst de presentielijsten moet ontvangen en daarna nog enige tijd nodig heeft voor registratie en het aanmaken van de pas. Houd hier dus rekening mee!

Wat gebeurt er als u niet alle verplichte theoretische bijscholing hebt gevolgd?

Als u geen of niet volledig bent bijgeschoold, verliest u uw bevoegdheid om rijles te geven na de verloopdatum. De Bevoegdheidspas wordt dan ongeldig verklaard. U moet dan het herintrederstraject met voldoende resultaat afsluiten om weer gecertificeerd te zijn. Uw Bevoegdheidspas moet u in dit geval bij IBKI inleveren.

Bijscholingscursussen januari 2020

11 januari: Nr. 28 Het RVV -> 08:00 - 14:00
16 januari: Nr. 42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk -> 09:00 - 15:30
17 januari: Nr. 26 Coaching en feedback geven -> 09:00 - 15:30
18 januari: Nr. 43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer -> 09:00 - 15:30 -> nog 1 plek beschikbaar
18 januari: Nr. 28 Het RVV -> 09.00 - 15.00 -> nog 6 plekken beschikbaar

Bijscholingscursussen februari 2020

20 februari: Nr. 16 Verkeerskunde: taal en tekens van de weg -> 09:00 - 15:30
20 februari: Nr. 28 Het RVV -> 09.00-15.30
21 februari: Nr. 42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk -> 09:00 - 15:30
22 februari: Nr. 26 Coaching en feedback geven -> 09:00 - 15:30
29 februari: Nr. 28 Het RVV -> 08:00 - 14:00

Bijscholingscursussen maart 2020

14 maart: Nr. 28 Het RVV -> 08:00 - 14:00
19 maart: Nr. 35 Leerling herkennen en -begeleiding -> 09:00 - 15:30
20 maart: Nr. 25 Het lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2to Drive -> 09:00 - 15:30
21 maart: Nr. 43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer -> 09:00 - 15:30

Bijscholingscursussen april 2020

16 april: Nr. 42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk -> 09:00 - 15:30
17 april: Nr. 26 Coaching en feedback geven -> 09:00 - 15:30
18 april: Nr. 16 Verkeerskunde: taal en tekens van de weg -> 09:00 - 15:30
25 april: Nr. 28 Het RVV -> 08:00 - 14:00

Bijscholingscursussen mei 2020

16 mei: Nr. 28 Het RVV -> 08:00 - 14:00
21 mei: Nr. 43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer -> 09:00 - 15:30
22 mei: Nr. 25 Het lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2to Drive -> 09:00 - 15:30
23 mei: Nr. 16 Verkeerskunde: taal en tekens van de weg -> 09:00 - 15:30

Bijscholingscursussen juni 2020

13 juni: Nr. 28 Het RVV -> 08:00 - 14:00
18 juni: Nr. 26 Coaching en feedback geven -> 09:00 - 15:30
19 juni: Nr. 42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk -> 09:00 - 15:30
20 juni: Nr. 16 Verkeerskunde: taal en tekens van de weg -> 09:00 - 15:30

Bijscholingscursussen juli 2020

18 juli: Nr. 28 Het RVV -> 08:00 - 14:00
23 juli: Nr. 42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk -> 09:00 - 15:30
24 juli: Nr. 16 Verkeerskunde: taal en tekens van de weg -> 09:00 - 15:30
25 juli: Nr. 26 Coaching en feedback geven -> 09:00 - 15:30

Bijscholingscursussen augustus 2020

15 augustus: Nr. 28 Het RVV -> 08:00 - 14:00
20 augustus: Nr. 25 Het lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2to Drive -> 09:00 - 15:30
21 augustus: Nr. 43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer -> 09:00 - 15:30
22 augustus: Nr. 42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk -> 09:00 - 15:30

Bijscholingscursussen september 2020

12 september: Nr. 28 Het RVV -> 08:00 - 14:00
17 september: Nr. 26 Coaching en feedback geven -> 09:00 - 15:30
18 september: Nr. 43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer -> 09:00 - 15:30
19 september: Nr. 25 Het lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2to Drive -> 09:00 - 15:30

Bijscholingscursussen oktober 2020

17 oktober: Nr. 28 Het RVV -> 08:00 - 14:00
22 oktober: Nr. 43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer -> 09:00 - 15:30
23 oktober: Nr. 42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk -> 09:00 - 15:30
24 oktober: Nr. 16 Verkeerskunde: taal en tekens van de weg -> 09:00 - 15:30

Bijscholingscursussen november 2020

14 november: Nr. 28 Het RVV -> 08:00 - 14:00
19 november:Nr. 16 Verkeerskunde: taal en tekens van de weg -> 09:00 - 15:30
20 november: Nr. 26 Coaching en feedback geven -> 09:00 - 15:30
21 november: Nr. 43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer -> 09:00 - 15:30

Bijscholingscursussen december 2020

12 december: Nr. 28 Het RVV -> 08:00 - 14:00
17 december:Nr. 42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk -> 09:00 - 15:30
18 december: Nr. 16 Verkeerskunde: taal en tekens van de weg -> 09:00 - 15:30
19 december: Nr. 26 Coaching en feedback geven -> 09:00 - 15:30

Onderwerpen:

Nr. 8 Stagementor (4 dagdelen)
Nr. 16 Verkeerskunde: taal en tekens van de weg
Nr. 25 Het lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2to Drive
Nr. 26 Coaching en feedback geven
Nr. 28 Het RVV
Nr. 35 Leerling herkennen en -begeleiding
Nr. 42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk
Nr. 43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer

Informatie aanvragen over WRM Bijscholing THEORIE € 49,- per dagdeel