Terug naar cursusaanbod

WRM Bijscholing

Nu voor € 118,58

€ 98,- exclusief btw

Informatie over Theoretische bijscholing WRM
In elke vijf jaar geldigheid van uw certificaat moet u zes dagdelen theoriebijscholing volgen (1 dagdeel = 3 klokuren). U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u dit op tijd doet; uw certificaat moet dan nog geldig zijn! Theoretische (en praktische) bijscholing die u volgt na uw verloopdatum, telt niet meer mee. Te weinig gevolgde bijscholing betekent dat uw certificaat niet meer geldig is na de verloopdatum. Voor een geldig certificaat moet u dan het herintrederstraject volgen. U mag zelf kiezen wanneer u de cursussen binnen de vijf jaar geldigheid volgt. De cursussen hebben geen toets of examen van IBKI, u moet alleen aanwezig zijn.

Uit wat voor cursussen kunt u kiezen?
U mag zelf kiezen welke cursussen u volgt. Als u een cursus voor een aanvullende certificaatcategorie (C bijvoorbeeld) volgt, moet u daar wel een geldig certificaat van bezitten.
Elke bijscholingscursus die een rijinstructeur volgt moet uniek zijn qua inhoud en leerdoelen. U mag dus niet dezelfde cursus twee of meer keer volgen in de vijf jaar geldigheid-periode van uw certificaat (dit staat in het Besluit WRM, art. 9).

Wat moet u naar de bijscholingscursus meenemen?
Alleen een geldig rijbewijs en uw geldige WRM-Bevoegdheidspas. De docent van de cursus zal uw identiteitsgegevens controleren. U moet zelf tweemaal uw handtekening zetten als
bewijs van aanwezigheid gedurende de hele cursus. Het is mogelijk dat dit door IBKI in een steekproefcontrole gecontroleerd wordt.

Waar worden de cursussen gegeven?
Bij ons op locatie of indien u zich aanmeld met meer dan 5 personen komen wij bij u op locatie.

Welke regels gelden als u RIS-instructeur of KGI-instructeur bent?
Het CBR heeft een aantal theoriecursussen ontwikkeld die mee kunnen tellen voor WRM én voor de verplichte bijscholing als RIS-instructeur. De KNMV geeft een aantal gecertificeerde theoriecursussen die mee kunnen tellen voor WRM-certificering én voor de KGI-bijscholing (KGI-applicatie).

Hoe wordt er bij IBKI geregistreerd?
Uw docent geeft uw deelname door. IBKI registreert daarna de door u gevolgde cursussen. Cursussen kunnen voor 1, 2, 3 of maximaal 4 dagdelen tellen. Deze omvang is vastgelegd. Ook als een cursus langer duurt, is vier dagdelen het maximum dat geregistreerd wordt.

Alleen een volledig gevolgde cursus telt mee

IBKI registreert gevolgde theoretische bijscholing pas als alle dagdelen daarvan volledig zijn gevolgd. Het laatste dagdeel is maatgevend of iemand wel of geen bijscholing heeft gevolgd.

Gevolgde cursussen tellen alleen mee voor de huidige certificaatsperiode

Het is niet mogelijk gevolgde dagdelen van volledig gevolgde of deels gevolgde cursussen ‘door te schuiven’ naar de volgende certificaatsperiode van vijf jaar. Bijscholing die gevolgd is
in de huidige geldigheidsperiode van vijf jaar is alleen geldig voor die geldigheidsperiode.

N.B. Het kan gebeuren dat u vlak voor de verloopdatum van uw certificaat nog een bijscholingscursus volgt. Het is dan mogelijk dat u nog geen nieuwe pas hebt op uw verloopdatum, omdat IBKI eerst de presentielijsten moet ontvangen en daarna nog enige tijd nodig heeft voor registratie en het aanmaken van de pas. Houd hier dus rekening mee!

Wat gebeurt er als u niet alle verplichte theoretische bijscholing hebt gevolgd?
Als u geen of niet volledig bent bijgeschoold, verliest u uw bevoegdheid om rijles te geven na de verloopdatum. De Bevoegdheidspas wordt dan ongeldig verklaard. U moet dan het herintrederstraject met voldoende resultaat afsluiten om weer gecertificeerd te zijn. Uw Bevoegdheidspas moet u in dit geval bij IBKI inleveren.

Alle rijinstructeurs waarvan het certificaat verloopt op of na 1 april 2020, moeten in de vijf jaar geldigheid van hun certificaat een theoretische bijscholing over ‘wet- en regelgeving’ volgen. Op dit moment is de enige bijscholingscursus in deze categorie cursus 28 Het RVV.

Verloopt uw bevoegdheidspas op of na 1 april 2020 en hebt u nog geen bijscholing RVV gevolgd? Dan zijn er twee situaties mogelijk:
- U hebt op 1 april 2020 al 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd, maar nog geen bijscholing RVV. U bent dan klaar met uw theoretische bijscholing. U hoeft niet voor of na 1 april 2020 ook nog een bijscholing RVV te volgen.
- U hebt op 1 april 2020 minder dan 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd, en ook geen bijscholing RVV. U moet dan nog een theoretische bijscholing RVV volgen vóór uw verloopdatum (en natuurlijk 6 dagdelen in totaal).

Informatie aanvragen over WRM Bijscholing