SUBSIDIES VOOR CHAUFFEURS

SOOB Subsidie gecertificeerd opleider

SOOB richt zich op opleiding en ontwikkeling van werknemers en werkgevers in de sector Transport en Logistiek en het verlenen van subsidie op scholing. Als SOOB-contribuant draagt u bij aan instroom van BBL-jongeren, instroom van chauffeurs via door- en zij-instroom, scholing voor werkenden en innovatie. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek verzorgt de uitvoering van deze activiteiten.

Verplichte nascholing (code 95)
Het is van groot belang voor zowel de werkgever als werknemer dat er op tijd wordt gestart met het behalen van de verplichte nascholing, de code 95. In opdracht van SOOB is er een voorlichtingscampagne ontwikkeld om werkgevers en chauffeurs te informeren én te activeren om de nascholing tijdig te plannen. Meer weten? Kijk dan op www.stlwerkt.nl/code95.

Om werkgevers te ontzorgen, is er Code 95 Check. Code 95 check informeert, adviseert en signaleert. Werkgevers krijgen inzicht in de nascholing van hun chauffeurs. Dat helpt om te zorgen dat chauffeurs op tijd code 95 op het rijbewijs hebben. Meer informatie en registreren? www.code95check.nl.
SOOB Subsidiepunt Wilt u medewerkers opleiden, dan kunt u via SOOB Subsidiepunt subsidie aanvragen als financiële ondersteuning in de opleidingskosten. SOOB verstrekt subsidie voor een groot aantal branchekwalificerende opleidingen, opleidingen voor de verplichte nascholing en opleidingen om medewerkers op te leiden als vrachtautochauffeur. Meer weten? Kijk dan op www.soobsubsidiepunt.nl

Verkeersschool Koos van der Bilt is een SOOB gecertificeerde opleider.

De Code 95, het chauffeursdiploma, het verlengen van de chauffeursdiploma, de Code 95, het verlengen van de Code 95 of de nascholing Code 95

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig.

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid.
De Code 95 wordt ook wel het chauffeursdiploma, het verlengen van de chauffeursdiploma, de Code 95, het verlengen van de Code 95 of de nascholing Code 95 genoemd.

In Nederland moet eenieder die een bus of een vrachtauto van een in Nederland gevestigde werkgever of eigenaar bestuurt, naast het rijbewijs C of D vaak ook in het bezit te zijn van het chauffeursdiploma. De verplichting dat diploma of een gewaarmerkt afschrift te kunnen tonen, is geregeld in art. 2.7.2. van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer en heet officieel een door Onze Ministers erkend getuigschrift van vakbekwaamheid, waaruit blijkt dat de bestuurder met goed gevolg een opleiding voor bestuurder van een autobus, onderscheidenlijk van een vrachtauto, heeft gevolgd.

De bestuurder is verplicht dit diploma te hebben behaald als:

  • deze voor zijn beroep rijdt;
  • Voor de bestuurder van een vrachtwagen geldt de verplichting uitsluitend, als hij of zij rijdt met een motorrijtuig of combinatie waarvan de toegestane maximummassa meer dan 7500 kilogram bedraagt. Officieel heet dit diploma het CCV-B diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer.

Vrijgesteld zijn onder meer bestuurders:
*die minder dan 12 uur per week beroepsvervoer verrichten;
*die over een omwisselbaar buitenlands (groot) rijbewijs beschikken;
*bestuurders met leerproblemen; en
*bestuurders van voertuigen van bepaalde publieke diensten zoals rioleringsdiensten, de diensten van de water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, de gemeentereiniging, de vuilnisophaling, en de telefoon, de post, de radio-omroep, de televisie.

De Code 95, oftewel het chauffeursdiploma is een vakdiploma, en bedrijven (en ook particulieren) kunnen subsidies krijgen bij het volgen van de opleiding. Bovendien is de opleiding ook aftrekbaar bij de Belastingdienst, wat het volgen van de opleiding weer aantrekkelijk maakt voor particulieren die de opleiding geheel zelf moeten betalen.

Onbeperkt theoriedagen ivm 50 jarig bestaan

In verband met het 50-jarig bestaan van Verkeersschool Koos van der Bilt (sinds 1965) kunnen de theoriedagen voor chauffeurs in opleiding onbeperkt gevolgd worden tot een geslaagd resultaat. Het behalen van het theorie examen wordt hierdoor goedkoop, wij noemen dit met trots de “Koos denkt mee” actie / korting. De slagingskans wordt bovendien door herhaling groter met als gevolg een hoge slagingspercentage. Een pakket met slagingsgarantie kan in overleg worden afgenomen.

Voor het opleidingsgebouw is een groot parkeerterrein aanwezig, waar er gratis geparkeerd kan worden.
Tijdens de middagpauze van iedere cursus wordt de deelnemer een lunch aangeboden. Gedurende de dag kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt van onze koffieautomaat.

Let op: Al onze rijinstructeurs zijn volledig nageschoold volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. De theoriedocenten hebben minimaal 25 jaar ervaring en zijn in het bezit van meerdere categorieën instructiebevoegdheden, hetgeen een meerwaarde is tijdens de opleiding voor het verkrijgen van beter inzicht in de hedendaagse dynamische verkeerssituaties.

Contact