Afvalstoffen (VIHB)

Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of bemiddelen van bedrijfsafval of gevaarlijke afvalstoffen moeten in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid. U heeft het getuigschrift nodig om bij het NIWO een verzoek in te dienen voor plaatsing op de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (afgekort als VIHB-lijst). Opname in deze lijst is verplicht.

Het examen VIHB

Het getuigschrift van Vakbekwaamheid kunt u behalen door het examen VIHB af te leggen. Dit is een examen van 30 minuten welke u aflegt bij het CCV examenhuis.

Vrijstellingen van het getuigschrift

Bedrijven, die in het bezit zijn van

  • een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg (afgegeven door de NIWO) of
  • een erkenning of vergunning met veiligheidsattest voor vervoer per spoor
  • een vergunning voor Goederenvervoer over de Binnenwateren op grond van de wet goederenvervoer over binnenwateren
    worden geacht aan de eisen te voldoen en hoeven dus niet opnieuw het examen af te leggen. Zij kunnen direct een aanvraag indienen bij de NIWO voor opname op de lijst.