Terug naar NASCHOLING CODE 95 PRAKTIJK

Chauffeur LZV (W06-2)

Cursussen en prijzen

Informeer naar de mogelijkheden

Volgens EU-richtlijnen staat het lidstaten vrij om langere voertuigcombinaties dan normaal toe te staan op hun wegennet. Het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat is na een onderzoek akkoord gegaan om langere en langere/zwaardere vrachtauto’s (LZV) met een maximaal gewicht van 60 ton toe te staan op de weg. Deze opleiding wordt uitgevoerd met de LZV van de deelnemer/deelnemende bedrijf.

Voor wie?
Chauffeurs van transportbedrijven die een ontheffing hebben aangevraagd om met lange en zware voertuigen te rijden. Deelnemers zijn ervaren chauffeurs met vijf of meer jaren relevante werkervaring en in het bezit van een geldig rijbewijs C en E bij C.

Inhoud

Theorie
• Wet- en regelgeving
• Administratie en documenten
• Routekeuze en ritvoorbereiding
• Optreden bij verkeersongevallen en calamiteiten

Leerdoel: De regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen

Praktijk
• Verantwoorde en veilige verkeersdeelname
• Verantwoorde en veilige rituitvoering
• Omgaan met kwetsbare weggebruikers
• Bijzondere verrichtingen

Leerdoelen:
1. Kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen, teneinde voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen.
2. Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.
3. Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen
4. Fysieke risico’s kunnen voorkomen
5. Noodsituaties kunnen beoordelen

Tevens wordt tijdens de cursus aandacht besteedt aan:
• Afhandeling aanrijding/ongeval

Examen
Indien u een examen LZV wilt doen dient u dat afzonderlijk te regelen. Meer informatie hierover vindt u onder Rijbewijzen>vrachtauto>lange zware voertuigen

Kosten toelichting
Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds kunnen een stimulerings premie ontvangen op de cursusprijs. Wij verzorgen uw SOOB aanvraag bij het SOOBsubsidiepunt.

Extra informatie
Deelnemers leren rijden en manoeuvreren met lange en zware voertuigen. Het voertuig dient aan alle gestelde eisen te voldoen (verguningen voor het les/examengebied)

Informatie aanvragen over chauffeur LZV (W06-2)