Terug naar NASCHOLING CODE 95 PRAKTIJK

Manoeuvreren (Bus W05-1)

Informeer naar de mogelijkheden

De buschauffeur van tegenwoordig moet onder een steeds grotere druk en sterk wisselende omstandigheden werken. Zo moet er rekening gehouden worden met: niet altijd begrijpelijke acties van andere weggebruikers; wisselende weers- en verkeersomstandigheden.
Door onderzoek is gebleken dat schades door chauffeurs vaak door tijdsdruk ontstaan. Veel chauffeurs leven met een haastig gevoel waardoor risico’s foutief worden ingeschat en bepaalde handelingen niet zorgvuldig worden uitgevoerd.
Deze opleiding zorgt ervoor dat de chauffeur weer de puntjes op de i zet. Centraal in deze training staat, manoeuvreren en spiegelgebruik.

Voor wie?
Chauffeurs die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs D of E bij D. Dit kunnen zowel ervaren als minder ervaren chauffeurs zijn.

Inhoud

Theorie
• Controle van het voertuig
• Manoeuvreren

Leerdoel: Kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen, teneinde voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen.

Praktijk
• Manoeuvreren
• Rijtechniek (kijken, observeren, concentreren)
• Omgaan met manoeuvreersituaties
• Koppelprocedure CE/DE

Leerdoel: Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.

Tevens wordt tijdens de cursus aandacht besteedt aan:
• Werking digitale tachograaf

Examen
Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen een getuigschrift van ons als bewijs van deelname. Ook krijgen ze het beoordelingsformulier waarop de prestaties van de praktijkritten staan vermeld. De beoordelingsformulieren worden eveneens teruggekoppeld naar het bedrijf in de vorm van een rapport om blijvende resultaten te garanderen.

Kosten toelichting
Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds kunnen een stimulerings premie ontvangen op de cursusprijs. Wij verzorgen uw SOOB aanvraag bij het SOOBsubsidiepunt. Prijs is exclusief de nascholingskosten.

Extra informatie
Deelnemers leren hun rijvaardigheid verbeteren. Daardoor wordt de rijstijl veiliger en de kostprijs per kilometer lager.

Informatie aanvragen over manoeuvreren (Bus W05-1)