Terug naar NASCHOLING CODE 95 THEORIE

ADR Initieel (Nieuw) U01 / ADR Verlenging U01

Cursussen en prijzen

Informeer naar de mogelijkheden

ADR Basis / Verlenging: 14 UUR

Theorie

• algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderworpen is
• de belangrijkste soorten gevaar
• informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
• preventieve en veiligheidsmaatregelen die passen bij de verschillende soorten van gevaar
• wat de doen na een ongeval (eerste hulp,e.d.)
• kenmerking, etikettering, grote etiketten en kenmerking met oranje borden
• wat een bestuurder tijdens het vervoer van
• gevaarlijke goederen wel en niet moet doen
• doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen
• samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
• te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
• algemene informatie inzake wettelijke aansprakelijkheid
• informatie over multimodaal vervoer
• behandeling en stuwage van colli
• beperkingen van het verkeer in tunnels en instructies aangaande het gedrag in tunnels
• Bewustzijn voor de beveiliging verpakkingen

Doel: Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig en de regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen.

Praktijk

• te nemen maatregelen bij een voorval of ongeval
• eerste hulp
• brandbestrijding

Doel: Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen. Fysieke risico’s kunnen voorkomen en noodsituaties kunnen beoordelen

In verband met het 50-jarig bestaan van Verkeersschool Koos van der Bilt (sinds 1965) zijn er actietarieven van toepassing. Zo kunnen de theoriedagen van veel cursussen onbeperkt gevolgd worden tot een geslaagd resultaat. Het behalen van het theorie examen wordt hierdoor goedkoop, wij noemen dit met trots de “Koos denkt mee” actie / korting. De slagingskans wordt bovendien door herhaling groter met als gevolg een hoge slagingspercentage. Een pakket met slagingsgarantie kan in overleg worden afgenomen.

Voor het opleidingsgebouw is een groot parkeerterrein aanwezig, waar er gratis geparkeerd kan worden.
Tijdens de middagpauze van iedere cursus wordt de deelnemer een lunch aangeboden. Gedurende de dag kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt van onze koffieautomaat.

Let op: Al onze rijinstructeurs zijn volledig nageschoold volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. De theoriedocenten hebben minimaal 25 jaar ervaring en zijn in het bezit van meerdere categorieën instructiebevoegdheden, hetgeen een meerwaarde is tijdens de opleiding voor het verkrijgen van beter inzicht in de hedendaagse dynamische verkeerssituaties.

Ik Koos van der Bilt. U ook?

Het Team van Verkeersschool Koos van der Bilt

Tank: 7 UUR

• het gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading
• specifieke voorschriften voor de voertuigen
• algemene theoretische kennis van de diverse laad- en lossystemen
• specifieke aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen

Klasse 1: 7 UUR

• specifieke gevaren die met ontplofbare en pyrotechnische stoffen en voorwerpen verband houden
• specifieke voorschriften inzake het samenladen van stoffen en voorwerpen van klasse 1
• specifieke voorschriften bij het vervoer van stoffen en voorwerpen van klasse 1

Klasse 7: 7 UUR

• de specifieke gevaren die met ioniserende straling verband houden
• specifieke voorschriften inzake verpakking, behandeling, samenlading en stuwage van radioactieve stoffen
• te nemen bijzondere maatregelen in het geval van een ongeval waarbij radioactieve stoffen betrokken zijn
• overige specifieke voorschriften met betrekking tot het vervoer van radioactieve stoffen

Informatie aanvragen over ADR Initieel (Nieuw) U01 / ADR Verlenging U01