Terug naar cursusaanbod

ADR Basis + Tank

Nu voor € 595,-

€ 719,95 inclusief btw

Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis + Tank wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg en in tankauto’s te mogen vervoeren.

Inhoud
Theorie
• algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderworpen is
• de belangrijkste soorten gevaar
• informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
• preventieve en veiligheidsmaatregelen die passen bij de verschillende soorten van gevaar
• wat de doen na een ongeval (eerste hulp, e.d.)
• kenmerking, etikettering, grote etiketten en kenmerking met oranje borden
• wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moetdoen
• doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen
• samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
• te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
• algemene informatie inzake wettelijke aansprakelijkheid
• informatie over multimodaal vervoer
• behandeling en stuwage van colli
• beperkingen van het verkeer in tunnels en instructies aangaande het gedrag in tunnels

Leerdoelen:
1. Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.
2. De regelgeving betreffende het goederenvervoer kenn

Praktijk
• te nemen maatregelen bij een voorval of ongeval
• eerste hulp
• brandbestrijding

Leerdoelen:
1. Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen
2. Fysieke risico’s kunnen voorkomen
3. Noodsituaties kunnen beoordelen

Tank:
• het gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading
• specifieke voorschriften voor de voertuigen
• algemene theoretische kennis van de diverse laad- en lossystemen
• specifieke aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen

Certificaat
Na afloop wordt een examen afgenomen. Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen gevolgd zijn. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis + Tank uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Nascholing
De opleiding ADR Certificaat Basis + Tank telt mee voor de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs en vertegenwoordigt een waarde van 21 theorie-uren

Duur
9 dagdelen (3 dagen van 7 uur)

Kostentoelichting
Prijs is exclusief nascholingstoeslag en incl. het examen.

Vragen over ADR Basis + Tank?

Neem gerust contact met ons op.

Bel 010 238 34 44WhatsAppOf stuur een mail

Informatie aanvragen over ADR Basis + Tank