Terug naar NASCHOLING CODE 95 THEORIE

Techniek en veiligheid (U39-1)

Cursussen en prijzen

Informeer naar de mogelijkheden

Doelen:
1. Kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen.
2. Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.

Inhoud
• techniek van de auto
• meest voorkomende pechgevallen
• veiligheid bij reparaties/stranding
• juist melden van storingen
• hoe te handelen bij een incident
• technische veiligheid voertuig
• veiligheid (voertuig, eigen veiligheid)
• diagnose stellen bij pechgevallen
• dagelijkse controle
• noodreparaties
• vervangen zekeringen
• vervangen lampen
• storing zoeken in de praktijk
• beperking en beheersing van een incident
• persoonlijke beschermingsmiddelen
• veiligheid in de cabine

Indien gewenst kan de inhoud van de opleiding aangepast worden aan de wensen van de opdrachtgever. Suggesties:
• controle gereedschap en voorraad lampen
• beoordelen of voertuigverlichting voldoet aan voertuigreglement
• kleine blusmiddelen
• snel en veilig verwijderen van een slachtoffer uit een gevarenzone
• sleepklaar maken

Examen
Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een getuigschrift als bewijs van deelname.

Nascholing
De cursus Techniek en veiligheid telt mee voor de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs en vertegenwoordigt een waarde van 7 theorie-uren.

Duur
2 dagdelen

Kostentoelichting
Prijs is exclusief nascholingstoeslag

In verband met het 50-jarig bestaan van Verkeersschool Koos van der Bilt (sinds 1965) zijn er actietarieven van toepassing. Zo kunnen de theoriedagen van veel cursussen onbeperkt gevolgd worden tot een geslaagd resultaat. Het behalen van het theorie examen wordt hierdoor goedkoop, wij noemen dit met trots de “Koos denkt mee” actie / korting. De slagingskans wordt bovendien door herhaling groter met als gevolg een hoge slagingspercentage. Een pakket met slagingsgarantie kan in overleg worden afgenomen.

Voor het opleidingsgebouw is een groot parkeerterrein aanwezig, waar er gratis geparkeerd kan worden.
Tijdens de middagpauze van iedere cursus wordt de deelnemer een lunch aangeboden. Gedurende de dag kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt van onze koffieautomaat.

Let op: Al onze rijinstructeurs zijn volledig nageschoold volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. De theoriedocenten hebben minimaal 15 jaar ervaring en zijn in het bezit van meerdere categorieën instructiebevoegdheden, hetgeen een meerwaarde is tijdens de opleiding voor het verkrijgen van beter inzicht in de hedendaagse dynamische verkeerssituaties.

Ik Koos van der Bilt. U ook?

Het Team van Verkeersschool Koos van der Bilt

Informatie aanvragen over techniek en veiligheid (U39-1)