Terug naar cursusaanbod

25 Het lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2toDrive; 2 dagdelen

Nu voor € 98,-

€ 118,58 inclusief btw

Inhoud bijscholing

1. De rijinstructeur kan verklaren wat het project “2toDrive” inhoudt.
2. De rijinstructeur kan benoemen wanneer een leerling kan beginnen met het volgen van rijinstructie
voor de categorie B.
3. De rijinstructeur kan benoemen welk verschil er is tussen het verkrijgen van het rijbewijs op 18-
jarige leeftijd en op 17-jarige leeftijd.
4. De rijinstructeur kan het lagere aantal dodelijke verkeersslachtoffers na invoering van “2toDrive”
benoemen, zoals de SWOV heeft berekend.
5. De rijinstructeur kan de proeftijd van “2toDrive” benoemen.
6. De rijinstructeur kan de tijdsduur benoemen dat de 17-jarige onder begeleiding moet rijden en kan
dit aspect motiveren.
7. De rijinstructeur kan verklaren hoe men in het bezit kan komen van een begeleiderspas.
8. De rijinstructeur kan benoemen welke twee stappen een 17-jarige moet volgen om zelfstandig te
mogen rijden.
9. De rijinstructeur kan verklaren wanneer en bij wie een begeleider kan worden aangemeld en aan
welke eisen de begeleider moet voldoen.
10. De rijinstructeur kan benoemen welke eisen er gesteld worden aan een begeleider tijdens een
door het bevoegd gezag gehouden controle.
11. De rijinstructeur kan benoemen waar het rijbewijs van een 17-jarige geldig is.
12. De rijinstructeur kan benoemen hoe lang de begeleiderspas en het rijbewijs geldig zijn.
13. De rijinstructeur kan verklaren wanneer de begeleiderspas en het rijbewijs hun geldigheid
verliezen.
14. De rijinstructeur kan benoemen hoeveel begeleiders een deelnemer maximaal op een
begeleiderspas kan laten plaatsen.
15. De rijinstructeur kan beschrijven wanneer men een nieuwe begeleiderspas moet aanvragen.
16. De rijinstructeur kan aspecten m.b.t. de wettelijke aansprakelijkheid van “2toDrive” verklaren.
17. De rijinstructeur kan verklaren welke sancties met betrekking tot “2toDrive” gelden voor de 17-
jarige bestuurder wanneer hij/zij de WVW’94 overtreedt.
18. De rijinstructeur kan de kenmerken van een 16/17-jarige m.b.t. zijn/haar lichamelijke, cognitieve
en sociaal-emotionele ontwikkeling benoemen en verklaren.
19. De rijinstructeur kan de meerwaarde van een begeleider verklaren en waarop dit een positieve
werking heeft.
20. De rijinstructeur kan benoemen wat instructie geven en coachen inhoudt.
21. De rijinstructeur kan verklaren wat de relatie is tussen instructie geven en het aanleren van
vaardigheden.
22. De rijinstructeur kan verklaren wat de relatie is tussen coachen en vaardigheden.
Leerdoelen theoretische bijscholingen WRM 2020.8 (2) 20
23. De rijinstructeur kan verklaren met welke leerlingkenmerken hij rekening dient te houden om een
16-/17-jarige effectief te kunnen coachen.
24. De rijinstructeur kan verklaren welke vragen hij kan stellen om de 16/17-jarige tijdens het coachen
goed te kunnen begeleiden.
25. De rijinstructeur kan verklaren op welke manier hij met de 16-/17-jarige kan evalueren.
26. De rijinstructeur kan verklaren op welke wijze hij feedback kan geven aan de 16-/17-jarige.
27. De rijinstructeur kan verklaren hoe een begeleider zijn taak als coach dient uit te voeren.

Vragen over Het lesgeven aan 16- en 17- jarigen in het kader van 2toDrive?

Neem gerust contact met ons op.

Bel 010 238 34 44WhatsAppOf stuur een mail

Informatie aanvragen over 25 Het lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2toDrive; 2 dagdelen