Terug naar cursusaanbod

42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk; 2 dagdelen

Nu voor € 98,-

€ 118,58 inclusief btw

Inhoud bijscholing

Doelstelling
De instructeur kan benoemen/beschrijven/verklaren wat een leerlingvolgsysteem inhoudt. De
instructeur moet in staat zijn om tijdens een praktijkles het bereikte niveau vast te stellen en te
registreren op een instructievorderingenkaart.
Doelgroep
Beginnende en gevorderde (RIS-)instructeur die aan het einde van een praktijkles in staat is een
instructievorderingenkaart qua bereikte doelstelling in te vullen.
Leerdoelen
1. De instructeur kan beschrijven wat een leerplan, leergang en een lesplan is.
2. De instructeur kan beschrijven wat toetsen is.
3. De instructeur kan beschrijven wat het verschil is tussen een aanvangsniveau en een vorige les.
4. De instructeur kan beschrijven wat het verschil is tussen het gewenste (vereiste) aanvangsniveau
(door middel van de instructievorderingenkaart) en het feitelijke aanvangsniveau (gemeten in de
praktijk).
5. De instructeur kan een juiste doelstelling van de les benoemen en dit aan het einde van de les
ook terugkoppelen op de instructievorderingenkaart middels een niveau.
6. De instructeur kan beschrijven wat ‘aansluiting met voorgaande lesonderwerpen’ inhoudt en
verklaren waar op de instructievorderingenkaart deze relatie ligt.
7. [Speciaal voor RIS-instructeurs:] De instructeur kan verklaren wat het verschil/de overeenkomst is
tussen de drie fasen binnen de RIS-opleiding en de vier fasen binnen onderwijskunde en deze
weer onderverdelen in stappen.
8. De instructeur kan een logische opbouw in lesonderwerpen verklaren en dit ook benoemen op
een instructievorderingenkaart.
9. De instructeur kan beschrijven wat feedback is en kan verklaren wanneer deze moet plaatsvinden.
10. De instructeur kan het verschil tussen een product- en een procesevaluatie benoemen.
11. De instructeur kan beschrijven hoe een lesplan is opgebouwd en waar in het lesplan feedback
gegeven moet worden en/of een evaluatie moet plaatsvinden.
12. De instructeur kan demonstreren hoe hij een instructievorderingenkaart moet invullen.
Vereist ingangsniveau deelnemers
Geldige certificaat rijinstructeur.
Didactische werkvormen
Doceren, demonstreren, onderwijsleergesprek, casuïstiek, opdrachten geven.

Vragen over Leerlingvolgsysteem in de praktijk?

Neem gerust contact met ons op.

Bel 010 238 34 44WhatsAppOf stuur een mail

Informatie aanvragen over 42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk; 2 dagdelen