EHBO

Eerste Hulp Bij Ongevallen of Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO), tegenwoordig bekend onder de naam Eerstehulpverlening en onder de naam Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers, is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van professionele eerstehulpverleners, zoals de ambulancezorgverlening. EHBO wordt verleend in elke situatie waar (levensbedreigende) letsels en stoornissen zijn opgetreden, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO’ers worden behandeld.

Wereldwijd worden vrijwilligers door het Rode Kruis en andere organisaties getraind om dergelijke hulp te kunnen verlenen. Het opleidingsniveau kan variƫren per organisatie en behoefte of noodzaak, van een basisreanimatiecursus tot een volwaardige en uitgebreide EHBO-cursus.

Wetgeving, rechten en plichten

Het hebben van een EHBO-diploma betekent niet dat iemand medische plichten of bevoegdheden heeft. De wet beschouwt eerstehulpverleners als “leken”. Voor hen, maar ook voor iedere andere Nederlandse burger, geldt de wettelijke verplichting om naar eigen vermogen (eerste) hulp te verlenen aan een medemens in nood.

Medische (be)handelingen door “leken” (onder normale omstandigheden) zijn wettelijk verboden en worden beschouwd als een misdrijf. Alleen door de BIG-wet geregistreerde artsen en verpleegkundigen hebben speciale medische bevoegdheden en plichten, die bovendien alleen gelden op hun eigen medisch terrein; een tandarts mag bijvoorbeeld geen niersteen vergruizen. Zelfs medische eerstehulpverlening, zoals Advanced (Pediatric) Life Support (ALS/APLS) of Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS), mag alleen uitgevoerd worden door bevoegd en bekwaam ambulancepersoneel, (huis)artsen, SEH-personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen. Met andere woorden: een internist of oogarts is ook een leek op eerstehulpgebied ondanks zijn uitgebreide medische kennis op zijn vakgebied.

Van iemand die in het bezit is van een eerstehulpdiploma, mag wel aangenomen worden dat hij/zij beter in staat is om bij levensbedreigende stoornissen en letsels eerste hulp te bieden totdat medische hulp gearriveerd is.

Opleidingen en richtlijnen

Sinds 2005 worden in Nederland de eerstehulpopleidingen en -richtlijnen niet meer goedgekeurd door de overheid. De Goedkeuringsregeling van het Ministerie van VWS aangaande de EHBO opleidingen van Het Oranje Kruis is ingetrokkenen en de overheid laat de regulering van EHBO opleidingen over aan de marktwerking. Er is dus geen sprake meer van een overheidserkenning van EHBO-organisaties. Alle EHBO-diploma’s hebben voor de wet eenzelfde status. Sommige certificaten/diploma’s kunnen wel door de overheid worden aangewezen, met als bekenste voorbeeld het certificaat/diploma Eerstehulp aan Kinderen welke door het Ministerie van Socioale Zaken en Werkgelegenheid moet zijn aangewezen ten behoeve van geregistreerde gastouders. In Nederland heeft elke EHBO-organisatie haar eigen EHBO-richtlijnen vastgesteld en kunnen eerstehulpverleners (EHBO’ers) volgens eigen eindtermen certificeren. Alle certificerende EHBO-organisaties in Nederland hanteren in de praktijk min of meer dezelfde basisrichtlijnen zoals de reanimatierichtlijnen van de NRR / ERC, alleen zitten er behoorlijke niveau en opleidingsverschilllen tussen de organisaties zelf.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen.