Rij-instructeur worden en blijven

Als u rijinstructeur wilt worden, moet u een examen (WRM-examen) afleggen bij het Innovam Branchekwalificatie-instituut (IBKI). Slaagt u voor het examen, dan krijgt u het certificaat rijonderricht op grond van de Wet rijonderricht motorvoertuigen 1993 (WRM 1993).

Wet rijonderricht motorrijtuigen - WRM -

Met de WRM stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) hogere eisen aan de examinering en bijscholing van rijinstructeurs. Het doel hiervan is om de rijinstructie te verbeteren en daarmee het aantal verkeersongelukken te verminderen. Op 1 juni 2009 is de nieuwe WRM ingegaan. Dit heeft gevolgen voor de instructeursexamens en het geldig houden van een WRM-certificaat.

WRM voor huidige rijinstructeurs

De verplichte applicatietoets is in de nieuwe WRM vervallen. Tot 1 juni 2006 moest u elke 5 jaar de applicatietoets afleggen. Nu moet u in een periode van 5 jaar bijscholing volgen.
U moet 2 keer een praktijkbegeleiding en 6 dagdelen van 3 uur theoriebijscholing volgen.

U mag zelf de volgorde en de momenten bepalen. De theoretische bijscholing heeft geen toets/examen. U moet wel alle 6 dagdelen aanwezig zijn.

De praktijkbegeleiding wordt wel beoordeeld.

Tot 1 juni 2014 Overgangsregeling
Hoeveel bijscholing u moet volgen, hangt tot 1 juni 2014 af van de verloopdatum van uw certificaat. Informatie hierover vindt u in de tabel op

Contact