Taxi Chauffeurs Vakbekwaamheid

De minister van Verkeer en Waterstaat wil een zekere basiskwaliteit van het product ‘taxi’ garanderen voor de consument. Hiervoor is een diploma verplicht gesteld. U kunt het chauffeursdiploma taxi halen door te slagen voor twee examens. Het diploma toont aan dat u de eisen voor basiskwalificatie voldoet. Zonder diploma mag u het beroep niet uitoefenen.

Voor wie?

Kandidaten in het bezit van een rijbewijs B die willen gaan werken als taxichauffeur. Er zijn twee richtingen welke een taxichauffeur kan kiezen:

 • contract vervoer
 • volledig taxi vervoer

Met een volledige Vakbekwaamheid heeft u in het taxivervoer geen beperkingen ten aanzien van de werkzaamheden als taxichauffeur. Met de aantekening contract mag u slechts een beperkt aantal werkzaamheden doen als taxichauffeur zoals bijvoorbeeld het vervoer van leerlingen of gehandicapten, met dien verstande dat er sprake is van de volgende punten:

 • vaste routes
 • vaste tijden
 • vaste klanten/passagiers
 • prijsafspraken moeten in een contract zijn geregeld

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De theorie duurt vier dagdelen (doorgaans avonden) en de praktijk bestaat uit een dagdeel. Indien mogelijk wordt de praktijk per twee kandidaten geboekt zodat er tevens van elkaar geleerd kan worden.

In de theorie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Administratie en documenten
 • Wet- en regelgeving
 • Ritvoorbereiding en Ritprijs
 • Verantwoorde en veilige verkeersdeelname
 • Optreden bij verkeersongevallen, verstoringen en calamiteiten
 • Communicatie
 • Klantgerichtheid en beroepshouding
 • Conflictsituaties en eigen gedrag
 • Handelen bij agressie
 • Klachtenprocedures
 • Topografische kennis van Nederland

Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen elk met drie antwoordmogelijkheden waaruit u moet kiezen. U dient er minimaal 32 goed te hebben om geslaagd te zijn. Een positieve uitslag is 1 jaar geldig. Binnen die tijd moet u ook uw praktijk behalen. Een positieve praktijkuitslag is ook een jaar geldig.

In de praktijk wordt u voorbereid op het aanrijden van een willekeurige locatie welke ligt binnen het examengebied. U mag daarbij een navigatiesysteem of een stratenboek gebruiken. Waar op gelet wordt zijn de volgende punten:

 • Klantgerichtheid
 • Kennis van het voertuig
 • Handelen bij ongelukken en ongevallen
 • Wet- en regelgeving
 • Rijvaardigheid en stratenkennis
 • Kennis en toepassing van de taxi tariefstructuur

Ook wordt er in het praktijkgedeelte aandacht besteed aan de mondelinge toets stratenkennis aan de hand van een objectenlijst en een plattegrond van een stad. De steden die in aanmerking komen hiervoor zijn vastgelegd. Een stratengids of stratenboek is niet toegestaan bij dit onderdeel.

Op een objectenlijst van een plaats (er zijn er momenteel 78 door geheel Nederland verdeeld) staan objecten, stadsdelen en hoofdwegen. Deze moet u tijdens de mondelinge toets op de kaart kunnen aanwijzen (zonder deze nog op te moeten zoeken).
Ook moet u tussen deze objecten een efficiƫnte route kunnen samenstellen en kunnen aangeven hoe u vanaf deze objecten de stad uit komt. Het is toegestaan tijdens de mondelinge toets gebruik te maken van een rekenmachine.

Inschrijven