Terug naar cursusaanbod

Vrachtauto C Theorie - Cursus deel 2, Administratie (V2C)

Nu voor € 378,64

€ 458,15 inclusief btw

Theoretische opleiding administratieve kennis. R2C is voor het voor het rijbewijstraject en V2C is voor de Vakbekwaamheid voor de vrachtauto

Voor wie?
Een ieder die het vrachtautorijbewijs® en/of de vakbekwaamheid (V) voor de vrachtauto wil gaan behalen.

Inhoud
De cursus bestaat uit 6 dagdelen. Het examen is aansluitend. In de cursus wordt gebruik gemaakt van exclusief voor Verkeersschool geschreven lesmateriaal. Dit lesmateriaal sluit naadloos aan op het examen. Het lesmateriaal wordt uitsluitend in combinatie met de cursus verstrekt.

De onderwerpen welke behandeld worden:
De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengen
De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij het gebruik van het motorvoertuig
De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig
De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen in de vervoerswetgeving
De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer
De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop lading veilig vervoerd moet worden
De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij de beroepsuitoefening
De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop de beroepschauffeur kan bijdragen aan het goede imago van de door hem vertegenwoordigde branche
De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de markt van het goederenvervoer

Studietijd en duur van de opleiding
6 dagdelen les
1 dagdeel examen
3 uur studietijd per dagdeel thuis

Toelatingseisen/voorwaarden
U dient minimaal 17 jaar te zijn en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs

Opleidingsfrequentie
Afhankelijk van de lopende cursus start er uiterlijk na 3 of 6 weken een nieuwe cursus. Het gehele jaar zijn er avondcursussen. Bij voldoende vraag is er tevens een dagopleiding van 3 dagen (6 dagdelen).

Examen
Het examen wordt afgenomen door het CCV examenhuis wat een zelfstandige divisie is van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Bij een score van minimaal 40 goede antwoorden bent u geslaagd.

Extra informatie
Deze cursus is een onderdeel van de theorie voor het rijbewijs C (R2C) en van de Vakbekwaamheid (code 95)vrachtauto (V2C)

Vragen over deze cursus?

Neem gerust contact met ons op.

Bel 010 238 34 44WhatsAppOf stuur een mail

Informatie aanvragen over vrachtauto C Theorie - Cursus deel 2, Administratie (V2C)