Terug naar cursusaanbod

Vrachtauto C/C1 Theorie - Cursus Module 2 Vakbekwaamheid module 2-C (VM2-C)

Nu voor € 465,-

€ 562,65 inclusief btw

Module 2

In Module 2 wordt de verdieping op de onderwerpen Techniek en Lading getoetst. Voor wat betreft Techniek wordt beter aangesloten op de beroepspraktijk, waarbij uiteraard wel wordt getoetst op basis van de geldende wetgeving. Er is gekeken naar wat een chauffeur met de huidige technische ontwikkelingen zelf nog mag en kan doen. De focus ligt daarom op het bekend zijn met de werking van verschillende systemen. Dit is vanwege onderhoud en storingen wel van belang om te weten, maar kan op een minder gedetailleerd niveau getoetst worden dan voorheen. Daarnaast ligt de nadruk op preventief onderhoud, (rijklaar) controles en de bestuurderondersteunende systemen. Het onderdeel Lading is uitgebreid ten opzichte van de oude examens. Dit onderwerp is belangrijk vanwege de verkeersveiligheid en de economische gevolgen van niet goed zekeren. Kandidaten moeten onder andere aan de hand van een tabel kunnen bepalen hoeveel vastzetmiddelen zij mee moeten nemen. Hierbij is maar één variabele, de overige gegevens worden bij de vraag gegeven.

Voor wie?
Voor kandidaten die het rijbewijs C of C1 met of zonder code 95 willen behalen.

Inhoud
De cursus bestaat uit 6 dagdelen. Het examen is aansluitend. In de cursus wordt gebruik gemaakt van exclusief voor Verkeersschool geschreven lesmateriaal. Dit lesmateriaal sluit naadloos aan op het examen. Het lesmateriaal wordt uitsluitend in combinatie met de cursus verstrekt.

Studietijd en duur van de opleiding
6 dagdelen les
1 dagdeel examen
3 uur studietijd per dagdeel thuis

Toelatingseisen/voorwaarden
U dient minimaal 17 jaar te zijn en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs

Opleidingsfrequentie
Afhankelijk van de lopende cursus start er uiterlijk na 3 of 6 weken een nieuwe cursus. Het gehele jaar zijn er avondcursussen. Bij voldoende vraag is er tevens een dagopleiding van 3 dagen (6 dagdelen).

Examen
Het theorie-examen duurt 80 minuten en bestaat uit 65 vragen. Bij een score van minimaal 52 goede antwoorden bent u geslaagd.

Vragen over deze cursus?

Neem gerust contact met ons op.

Bel 010 238 34 44WhatsAppOf stuur een mail

Informatie aanvragen over vrachtauto C/C1 Theorie - Cursus Module 2 Vakbekwaamheid module 2-C (VM2-C)