Terug naar cursusaanbod

Starters Pakket Compleet (Vrachtauto Theorie en Praktijk)

Het opleidingstraject cat. C is gebaseerd op de Nieuwe Regels voor het vrachtautorijbewijs die gelden sinds 19 september 2013.

Het opleidingstraject cat. C bestaat uit de volgende delen:

Het theoriegedeelte:

  • RV1 Light (Verkeer en Techniek) cursus inclusief lesmateriaal en theorie-examen
  • R2C (Administratie Goederenvervoer) inclusief lesmateriaal en theorie-examen

Het praktijkgedeelte:

  • Praktijk C: 29 uur praktijklessen (lessen van 60 minuten per les € 65,00)
  • Praktijkexamen bij het CBR/CCV

Hieronder wordt kort een omschrijving gegeven van de onderdelen behorend bij de Rijopleiding cat. C zonder Code 95:

THEORIE:

RV1 Light inclusief examen
Dit examen bestaat uit 25 vragen over het verkeer en 15 vragen van technische aard. Van de 40 vragen moet men minimaal 32 vragen goed beantwoorden om geslaagd te zijn. Onze cursus leidt doelgericht op voor het examen.
Cursusduur: 10 dagdelen

R2C inclusief examen
Het R2C examen bevat naast vragen over wet- en regelgeving inzake de Wet Wegvervoer Goederen, de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijden Besluit Wegvervoer, de EG 561/2006 regeling, het beladen van het voertuig en ARBO technische zaken ook vragen over vrachtbrieven, douanedocumenten, het imago en de markt van het beroepsgoederenvervoer.
Van de 50 vragen moet men minimaal 40 vragen goed beantwoorden om geslaagd te zijn.
Cursusduur: 6 dagdelen

*De theoretische cursussen kunnen onbeperkt gevolgd worden tot een geslaagd resultaat. Het eerste examen is inbegrepen in de prijs. Een eventuele herexamen voor een theoriecursus dient wel betaald te worden.

PRAKTIJK:

Praktijklessen cat. C (29 uur) inclusief examen
Indien alle theorie-examens met succes zijn doorlopen en de kandidaten zijn in het bezit van een geldig rijbewijs B, kan er gestart worden met de rijopleiding. Om te zorgen dat je nooit te veel of te weinig rijlessen neemt, beginnen we altijd met een rijtest. Tijdens deze 1 uur durende rijtest zal de instructeur bekijken of u het praktijkgedeelte voor het C1 rijbewijs in 1 dag kan halen. U begint ‘s morgens en doet aan het eind van de dag praktijkexamen. Heeft u wat meer moeite met manoeuvreren en/of de positie op de weg, dan adviseren we 2 of 4 extra rijlessen die we op de dag voor de dagcursus inplannen.

*Het opleidingsvoertuig wordt verzorgt door Verkeersschool Koos van der Bilt. Dit voertuig zal worden ingezet voor de praktijkopleiding respectievelijk de verkeersdeelneming en het praktijkexamen

Informatie aanvragen over starters Pakket Compleet (Vrachtauto Theorie en Praktijk)