Terug naar cursusaanbod

Vrachtauto C/C1 Theorie - Cursus Module 1-C Cursus Rijbewijs en Vakbekwaamheid (RVM1-C)

Nu voor € 465,-

€ 562,65 inclusief btw

Vrachtauto C/C1 Theorie - Module 1-C Cursus Rijbewijs en Vakbekwaamheid (RVM1-C)

Module 1
In Module 1 worden de onderwerpen getoetst die relevant zijn voor alle bestuurders met een rijbewijs C1 of C, dus zowel voor privégebruik als voor beroepsuitoefening.
De nadruk in deze module ligt op het onderdeel Verkeer. In dit deel worden geen vragen gesteld die specifiek over andere rijbewijscategorieën gaan, omdat dit niet relevant is voor de chauffeur.
Wel kunnen overkoepelende zaken waar de chauffeur mee te maken krijgt getoetst worden. Ook onderwerpen als kennis van maatregelen na ongevallen, veiligheidseisen en alcohol- en medicijngebruik zijn relevant voor alle bestuurders en nu opgenomen in deze module.

Op basis van de Derde Rijbewijsrichtlijn worden in Module 1 ook onderwerpen Techniek, Lading en Administratie getoetst. Deze onderwerpen worden relatief ‘hoog over’ getoetst, waarbij aangesloten wordt bij de kennis die voor privégebruik nodig is of verplicht is vanuit wetgeving. Voor de beroepschauffeur volgt in de vakbekwaamheidsmodules de verdieping op deze onderwerpen.

Voor wie?
Voor kandidaten die het rijbewijs C of C1 met of zonder code 95 willen behalen.

Inhoud
De cursus bestaat uit 6 dagdelen. Het examen is aansluitend. In de cursus wordt gebruik gemaakt van exclusief voor Verkeersschool geschreven lesmateriaal. Dit lesmateriaal sluit naadloos aan op het examen. Het lesmateriaal wordt uitsluitend in combinatie met de cursus verstrekt.

Studietijd en duur van de opleiding
6 dagdelen les
1 dagdeel examen
3 uur studietijd per dagdeel thuis

Toelatingseisen/voorwaarden
U dient minimaal 17 jaar te zijn en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs

Opleidingsfrequentie
Afhankelijk van de lopende cursus start er uiterlijk na 3 of 6 weken een nieuwe cursus. Het gehele jaar zijn er avondcursussen. Bij voldoende vraag is er tevens een dagopleiding van 3 dagen (6 dagdelen).

Examen
Het theorie-examen duurt 80 minuten en bestaat uit 65 vragen. Bij een score van minimaal 52 goede antwoorden bent u geslaagd.

Vragen over deze cursus?

Neem gerust contact met ons op.

Bel 010 238 34 44WhatsAppOf stuur een mail

Informatie aanvragen over vrachtauto C/C1 Theorie - Cursus Module 1-C Cursus Rijbewijs en Vakbekwaamheid (RVM1-C)