Disclaimer

Gebruik van de site van Verkeersschool Koos van der Bilt is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende.

Informatie op de website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Verkeersschool Koos van der Bilt geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact met ons op te nemen.

Gebruik website/schade

Verkeersschool Koos van der Bilt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van Verkeersschool Koos van der Bilt.

Externe links

De website van Verkeersschool Koos van der Bilt bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Verkeersschool Koos van der Bilt kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Verkeersschool Koos van der Bilt en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Verkeersschool Koos van der Bilt. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkeersschool Koos van der Bilt.