Contact WhatsApp
Login
Van der Bilt onderweg naar 0 sinds 1965 9,7/10
WhatsApp

Klachtenregeling

Deze klachtenregeling is van toepassing op alle deelnemers aan onze opleidingen en alle bedrijven die gebruik maken van onze diensten. We hechten grote waarde aan de tevredenheid van onze klanten en streven ernaar om eventuele klachten op een zorgvuldige en efficiënte wijze af te handelen. Hieronder worden de procedures en stappen beschreven voor het indienen, behandelen en oplossen van klachten.

1. Klacht indienen

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via e-mail of per post. De klacht dient zo duidelijk en volledig mogelijk te worden omschreven, zodat een correcte beoordeling mogelijk is. Anonieme klachten zullen niet in behandeling worden genomen.

2. Bij wie kan men een klacht indienen

Klachten kunnen worden ingediend bij de Klantenservice van Verkeersschool Koos van der Bilt via:

 • E-mail: info@koosvanderbilt.nl
 • Postadres: Verkeersschool Koos van der Bilt, Thurledeweg 113, 3044 ER Rotterdam

3. Termijnen voor afwikkeling

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst. Vervolgens wordt gestreefd naar een inhoudelijke reactie en/of oplossing binnen 15 werkdagen na de ontvangstbevestiging. Mocht het nodig zijn om meer tijd te nemen, dan zal de klager hiervan op de hoogte worden gesteld met een indicatie van de verwachte afhandelingstermijn.

4. Beroepsmogelijkheden

Indien de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht, kan deze binnen 10 werkdagen na ontvangst van de reactie in beroep gaan. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Directie van Verkeersschool Koos van der Bilt via dezelfde contactgegevens als hierboven vermeld. De Directie zal binnen 20 werkdagen na ontvangst van het beroep een definitieve uitspraak doen.

5. Registratie

Alle ingediende klachten en bijbehorende correspondentie worden geregistreerd en vertrouwelijk behandeld conform de geldende privacywetgeving.

6. Klachtenafhandeling

Klachten zullen objectief en onafhankelijk worden onderzocht. Indien mogelijk en wenselijk zal gestreefd worden naar een passende oplossing in overleg met de klager. Na afhandeling zal de klager schriftelijk worden geïnformeerd over de genomen maatregelen en/of oplossing.

7. Evaluatie en verbetering

Periodiek zullen de ontvangen klachten geëvalueerd worden om mogelijke verbeteringen in onze dienstverlening te identificeren. Feedback van klagers wordt gewaardeerd en draagt bij aan de kwaliteit van onze organisatie.

Mocht u vragen hebben over deze klachtenregeling of uw klacht willen indienen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Klantenservice.

Laatst bijgewerkt op: 17 augustus 2023

Klanten beoordelen ons met een 9,7
Bron: Klantenvertellen.nl

 • Compleet aanbod

  Een uitgebreid aanbod aan beroepsopleidingen.

 • Kwaliteit

  ISO 9001:2015 en Ecostars gecertificeerd.

 • Betrouwbaar

  Sinds 1965 een begrip in regio Rijnmond.

 • Flexibel

  Wij denken met je mee.

 • Transparant

  Afspraak is afspraak. Geen verborgen kosten.

 • MVO

  Maatschappelijk verantwoord, SROI.

Op zoek naar deskundig opleidingsadvies?